Back to top

Demopřístroje

Tinius Olsen Ltd. Univerzální zkušební stroj model 5ST a model H5KL s kapacitou 5kN – zkoušky v tahu, tlaku a ohybu (dostupný v Brně)
Malvern Panalytical Mastersizer 3000 – velikost mikročástic, suchá i mokrá dispergace
Malvern Panalytical Zetasizer ZS - velikost nanočástic, zeta potenciál a molekulová hm.
Malvern Panalytical NanoSight NS300 - velikost a koncentrace nanočástic, fluorescence
Malvern Panalytical Kinexus Pro+ - reologický smykový reometr
Thermo Scientific Phenom ProX – stolní rastrovací elektronový mikroskop (BSD, SED, EDS) - více info.
Particle Measuring Systems Lasair III 310B, Lasair III 5100 – přenosné čítače částic
Particle Measuring Systems AeroSkop MiniCapt Mobile – mikrobiální čistota
Stanhope Seta SetaCheck BioDiesel SA5500-0 – přenosný analyzátor obsahu biosložky (MEŘO) v naftě (dostupný v Brně) - více info.
Ellab TrackSense Pro – validace teplotních procesů
Ellab I-val Pro – validace teplotních procesů
Quantachrome NOVA Touch LX2 – měrný povrch BET a distribuce velikosti pórů