Back to top

FIRE TESTING TECHNOLOGY Ltd.

FIRE TESTING TECHNOLOGY je prvním světovým výrobcem zaměřeným na návrh, konstrukci, výrobu a servis zkušebních zařízení hodnotících požární odolnost materiálů a výrobků.

FIRE TESTING TECHNOLOGY má k dispozici kvalitní zázemí v podobě největší skupiny konstrukčních inženýrů zkušebních požárních zařízení. Je světovým lídrem v oblasti kuželových kalorimetrů, velkých kalorimetrů, NBS kouřových komor, kyslíkového čísla atd… 

FIRE TESTING TECHNOLOGY vyrábí všechna požární zkušební zařízení  pro zkoušky dle evropských standardů a navíc dalších 30 typů  požárních zkušebních zařízení. Společnost se zabývá také renovací starších zkušebních zařízení, tak aby vyhovovala nejnovějším trendům.   

Přístroje firmy FIRE TESTING TECHNOLOGY

  • Zkoušky požární odolnosti
  • Kuželové (cone) kalorimetry
  • Mikro kalorimetr
Kónický kalorimetr model iCone2_FTT

Řada přístrojů

Kalorimetr iCone

ISO 5660; ASTM E1354; ASTM E1474; ASTM E1740; ASTM F1550; ASTM D6113; CAN ULC 135; BS 476 Part 15