Back to top

FIRE TESTING TECHNOLOGY Ltd.

FIRE TESTING TECHNOLOGY je prvním světovým výrobcem zaměřeným na návrh, konstrukci, výrobu a servis zkušebních zařízení hodnotících požární odolnost materiálů a výrobků.

FIRE TESTING TECHNOLOGY má k dispozici kvalitní zázemí v podobě největší skupiny konstrukčních inženýrů zkušebních požárních zařízení. Je světovým lídrem v oblasti kuželových kalorimetrů, velkých kalorimetrů, NBS kouřových komor, kyslíkového čísla atd… 

FIRE TESTING TECHNOLOGY vyrábí všechna požární zkušební zařízení  pro zkoušky dle evropských standardů a navíc dalších 30 typů  požárních zkušebních zařízení. Společnost se zabývá také renovací starších zkušebních zařízení, tak aby vyhovovala nejnovějším trendům.   

Přístroje firmy FIRE TESTING TECHNOLOGY

  • Zkoušky požární odolnosti
  • Kuželové (cone) kalorimetry
  • Mikro kalorimetr

Kontaktujte nás

Ing. Lubomír Fiedler, Ph.D.

E-mail:
fiedler@anamet.cz
Mobil:
+420 720 411 485

RNDr. Igor Čulák

Pro Slovensko

E-mail:
igor.culak@anamet.sk
Mobil:
+421 905 249 664