Back to top

LUMiReader® Analyzátor separace

Analyzátor separace
Rychlé jevy separace (demixing)
Koalescence při původních podmínkách
Flokulace při původních podmínkách
Obohacení separace náklonem
Požadovaný objem vzorku: 0.4 - 4.0 ml
Koncentrace vzorku: 1 - 90 Vol%

Náklon 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
LR 413-1 1 kanál, 30 - 60 °C
LR 413-3 3 channels, 30 - 60 °C