Back to top

LUMiSizer® Analyzátor disperzí

Velikost částic a jejich distribuce, stabilita a určení skladovatelnosti, konsolidace a síťová struktura

Požadovaný objem vzorku: 0.1 - 2.0 ml
Koncentrace vzorku: 0.1 - 90 Vol%
Viskozita vzorku: 0.8 - 108 mPas
Dispergované částice: 0.05 - 1000 µm

měří až 12 vzorků najednou
RCF: 6 - 2300 xg (relativní odstředivé zrychlení) poskytuje až 4500násobné urychlení analýzy
LS 610 řízení teploty: 4 - 45 °C
LS 611 řízení teploty: 4 - 60 °C
LS 612 řízení teploty l: 15 - 45 °C