Back to top

Mechanické zkušební přístroje - Nanoindentory

Mechanické zkušební přístroje Nanovea poskytují bezkonkurenční multifunkční Nano, Micro a Macro režimy na jedné platformě. Každý režim včetně indentace, scratch testu a zkoušky opotřebení poskytuje nejširší škálu testů, které jsou na jednom modulu k dispozici.

Moduly používají nezávisle silové a hloubkové senzory pro získání hloubky vs. křivky zatížení během indentace, plastickou a elastickou deformaci během koeficientu poškrábání a tření a míru opotřebení v průběhu lineárního nebo rotačního testování opotřebení. Navíc smyčka řízené silové odezvy zajistí rychlou a přesnou kontrolu zatížení během samotného testování. Je to ideální řešení pro stanovení celé škály mechanických vlastností (měkkých nebo tvrdých, tenkých nebo silných) povrchů, substrátů a částic. Podporuje široký aplikační rozsah: od měření tvrdosti a modulu pružnosti biomateriálů při nízkých zatíženích až k vysokému zatížení potřebnému k testování lomové houževnatosti ochranného skla. Jak model platform tak i model compact byly vyvinuty k uživatelské jednoduchosti a univerzálnosti pro poskytnutí kompletní škály testování. Navíc je u silného mikroskopu možnost několika optických zobrazovacích možností. Možnosti včetně 3D bezkontaktního profilu a AFM pro vysoké rozlišení 3D zobrazení indentace, poškrábání a sledování opotřebení a také přídavná měření dalších optických měření jako je např. drsnost, výška schodu a plochy.

Obrazové rozpoznávání vzorů je také volitelná možnost v software u Nano a Mikro modulu umožňující automatickou indentaci testování tvrdosti při kontrole kvality (Nanovea PRVision).

Model platform umožňuje mít současně až dva moduly zároveň na jednom systému a podporuje tak nejširší testovací schopnosti. Vybavena je 150mm X-Y základnou a  50mm motorizovanou Z osou. Plynový pružinový posuvník umožňuje nastavit výšku až na 140mm pro různé velikosti vzorků. Rotační podstavec je volitelný doplněk a je vhodný pro testování opotřebení. Základna má integrovaný joypad pro regulaci polohy a nouzové tlačítko zastavení. Dalším volitelným příslušenstvím je video mikroskop, AFM a optický profiler. Další úpravy jsou možné. Model platform je ideálním řešením pro různorodé a zvětšující se potřeby měření.