Back to top

Mikrobiální monitoring

Pro potřeby mikrobiálního monitoringu čistých prostor nabízí PMS vzorkovací zařízení MiniCapt® Mobile pro mobilní použití a MiniCapt® Remote pro použití v oddělených prostorách ( např. izolátorech ). Pro aplikace s vlastním zdrojem vakua vyrábí PMS impaktory BioCapt® v nerezovém provedení a BioCapt® Single-Use v unikátním provedení včetně sběrného media pro jeno použití. Pro potřeby monitoringu v reálném čase nabízí PMS mikrobiální monitor BioLaz® Real-Time. Tuto nabídku doplňuje detekční souprava povrchového mikrobiálního znečištění SurCapt™.

  Přístroje v řadě

  Detekční souprava povrchového mikrobiálního znečištěníSurCapt™je vše obsahující souprava k okamžitému použití (all-inclusive, ready-to-use), která zjednodušuje a urychluje proces testování povrchů na biologickou kontaminaci.

  Mikrobiální monitor BioLaz® Real-Time poskytuje ve sledovaném prostředí výroby sterilních produktů detekci biologických organismů v reálném čase. BioLaz umožňuje kontrolu prostředí efektivně bez rizika jeho kontamiace. BioLaz byl nezávisle testován na splnění přísných požadavků USP 1223 pro validaci alternativních mikrobiologických metod a EP 5.1.6 pro alternativní metody pro řízení mikrobiologické kvality.

  BioCapt® Single-Usemikrobiálníl impaktor pomáhá minimalizovat falešně pozitivní výsledky ve farmaceutických čistých prostorech prostřednictvím redukce kontaminace manipulací sagarovými destičkami.

  Mikrobiologický impaktor BioCapt® umožňuje záchyt životaschopných mikrobiologických částic na povrch vhodného media pro pozdější inkubaci a vyčíslení.

  MiniCapt® Remote je ideálně vhodné pro aseptická prostředí a zjednodušuje vzorkování vzduchu na přítomnost mikrobů aplikací nejnovějších možností řízení dat, zaručující efektivní využití času s minimalizací chyb operátora.