Back to top

MonTech

MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH je přední světový výrobce testovacích přístrojů pro pryže.

Od roku 1998 vyvíjí, vyrábí, distribuje a servisuje vysoce kvalitní testovací stroje a jejich komponenty, stejně jako související softwarová řešení pro testování materiálů a komponent. Tajemství úspěchu jsou: velmi vysoké standardy kvality pro všechny jejich výrobky; neustálý vývoj těchto produktů; vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a v neposlední řadě i blízkost k zákazníkům. Důvěra zákazníků v společnost MonTech se odráží v dlouhodobé loajalitě zákazníků a tím, že je mnoha OEM dodavateli jmenován "preferovaným dodavatelem". Společnost MonTech se sídlem v německém Buchenu provozuje celosvětovou prodejní a servisní síť s nepřetržitou dostupností. Společnost disponuje mimořádně širokou globální síťí poboček a dceřiných společností spolu se zástupci a partnery, kteří garantují jak optimální technickou službu na místě, tak i krátké dodací lhůty.

Společnost MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH byla certifikována podle normy ISO 9001: 2008 a akreditována podle DIN EN ISO 17025: 2005. Rozsáhlý produktový sortiment zahrnuje řešení pro základní až špičkové aplikace v různých oblastech řízení jakosti, stejně jako výzkum a vývoj surovin, polymerů a pryže. Proto jsou kaučukové testovací přístroje MonTech k dispozici buď ve standardních verzích, nebo mohou být vyrobeny podle individuálních požadavků zákazníka. Nejmodernější zařízení s 98% vlastní výrobní sazbou a týmem zkušených inženýrů jsou základem naší schopnosti pro vlastní řešení.

Jedinečné modulární provedení přístrojů poskytuje výhody snadné údržby, zaměnitelnost přístrojových konfigurací a vysokou flexibilitu testování pro všechny druhy elastomerních materiálů. Díky široké škále výrobků společnosti MonTech a jejich aplikacím máme zákazníky v mnoha průmyslových odvětvích, avšak nejvýrazněji se jedná o automobilový průmysl, pneumatikářský průmysl, letecký průmysl, farmaceutický průmysl, chemikálie, potraviny, obaly, výzkumná centra, univerzity a instituce.

  • MDR a RPA reometry dle ISO 6502 a 13145, ASTM D5289, D6204, D6601, D6048, D7050 a D7605
  • Mooney viskozimetry dle ISO 289:2005, ASTM D1646
  • Měření tvrdosti Shore, IRHD, Asker a hustoty
  • Stanovení trvalé deformace v tlaku dle ISO 815, ASTM D395.
  • Disperze dle ISO 11345 a ASTM D7723
  • Zkoušky abraze dle DIN ISO 4649, DIN 53516.
  • Laboratorní vulkanizační lisy a formy
  • Zkoušky únavy dle ISO 132, 6943, ASTM D430-B, D813
  • Vysekávačky vzorků pro reometry, Mooney, tahové zkoušky atd. (široký výběr nožů).

Reometry MonTech na logismarketu

Řada přístrojů

Přístroj pro stanovení odolnosti proti oděru pomocí otáčivého bubnu

Sada upínek pro stanovení deformace v tlaku.

Tester rozptylu sazí - Počítačová, pokročilá digitální mikroskopie odraženého světla přivedená na další úroveň.

MonTech VP 3000 a LP 3000 jsou speciálně navrženy pro gumárenské aplikace a vyvinuli se v mezinárodní standard v laboratorních listech v gumárenském průmyslu.

Mooney viskozimetry jsou páteří pro testování viskózního toku surovin, jako jsou polymery a meziprodukty, jako jsou masterbatche pro udržení stabilních a konzistentních výrobních procesů.

Automatické Schob nárazové kyvadlo ke stanovení elasticity elastomerů a pěn.

Nejpokročilejší a plně automatické zkušební řešení pro vysokokapacitní mísírny.

MonTech Rapid Plastimeter měří plastičnost, průtok a viskozitu polymerů a nevulkanizovaných kaučuků. Přístroj je typicky používán ve spojení s pecí pro stárnutí MonTech AO 3000 pro zkoušení plastičnosti ke stanovení indexu retence plastičnosti (PRI) surových přírodních kaučuků.

Laboratorní řezačky balíků poskytují nejvhodnější řešení pro řezání a krájení balíků polymerů, bloků a pásů pryže.

Zkušební přístroj pro měření tvrdosti Shore a hustoty pryžové směsi.

Nejmodernější přístroj pro testování únavy a simulace životního cyklu.

Vulkametry MDR jsou standardní zkušební metoda pro charakterizaci vytvrzování pryže v řízení jakosti, stejně jako ve výzkumu a vývoji.

Široký rozsah vysekávaček vzorků a připravu vzorků pro jakoukoliv potřebu.