Back to top

Nanovea Profilometry

  • Profilometry jsou navrženy s přední optickou technologií Chromatický Konfokál (Axiální Chromatismus) kompatibilní s ISO a ASTM.
  • Technika měří fyzikální vlnovou délku vztaženou k určité výšce bez použití složitých algoritmů.
  • To zajištuje přesné výsledky u všech povrchových podmínek. Nemá vliv na odrazivosti vzorku, bez nutnosti častých kalibrací a bez účinků v důsledku změn měřených parametrů.
  • Využitím rastrového skenování může Profilometr měřit ve 2D i ve 3D, což umožnuje flexibilní řešení pro všechny aplikace.
  • Platformy mohou být integrovány s video mikroskopem, který rozšiřuje možnosti Profilometru do oblasti povrchové mikroskopie.
  • Kromě toho je k dispozici integrace AFM pro rychlé rozšíření rozsahu do sub-nanometrů pro aplikace, které vyžadují boční rozlišení v řádu nanometrů, jež nelze dosáhnout žádnou optickou technikou.
  • Trvanlivost Profilometrů a nízké náklady na provoz jsou ideální pro prostředí kontroly kvality.
  • Jsou k dispozici včetně několika možností automatizace: programovatelné receptury, rozpoznávání vzorů, strojové vidění, automatické výsledky vyhovuje/nevyhovuje a databázová komunikace.
  • K dispozici je mnoho standardních Profilometrů, včetně prvního plně přenosného Profilometru Jr-25.
  • Profilometry mohou být také postaveny na zakázku s různými velikostmi platforem, konfigurací motorizace (rotační, vysokorychlostní a pro čisté prostory třídy 1).

Chromatický konfokál

Chromatický konfokál je technika axiálního chromatismu sezdrojem bílého světla. Bílé světlo prochází objektivem s vysokou mírou chromatické aberace. Index lomu objektivu se bude lišit v závislosti s vlnovou délkou světla. V důsledku, každá jednotlivá vlnová délka dopadajícího bílého světla se zaměří na jinou vzdálenost od objektivu (jiná výška). Pokud je měřený vzorek v rozmezí možných výšek, jednotlivý monochromatický bod bude zaostřen pro vytvoření obrazu. Vzhledem ke konfokální konfiguraci systému, pouze zaostřená vlnová délka projde prostorovým filtrem s vysokou účinností, což způsobí, že všechny ostatní vlnové délky budou mimo ohniskovou vzdálenost. Spektrální analýza se provádí pomocí difrakční mřížky. Tato technika odchyluje každou vlnovou délku do jiné polohy, kde je zachytávána do osy CCD snímače, což označuje polohu maximální míry a umožňuje přímou shodu k poloze výšky Z. Vynikající technika má nulový vliv na odrazivosti vzorku. Varianty nevyžadují přípravu vzorku a má pokročilou schopnost měřit strmé úhly povrchu a velké rozsahy Z. Měří každý materiál: průhledný, neprůhledný, zrcadlový, difuzní, leštěný nebo hrubý.

Konfokální Spektrální Interferometrie

Konfokální Spektrální Interferometrie je kombinací vysokého odstupu signálu od šumu z konfokálního nastavení s výjimečnou přesností a rozlišení spektrální interferometrie. Světlo z bodového zdroje bílého světla prochází skrze interferometrický objektiv a referenční desky dříve, než dosáhne povrchu vzorku. Superpozice paprsků světla odražených od povrchu vzorku a od referenční desky vytváří interferenční jev. Odrážené paprsky procházejí interferometrickými čočkami v opačném směru, a dorážejí na dírkovou komoru, která odfiltruje všechny světelné paprsky s výjimkou těch, které pocházejí z bodu objektu. Spektrometr měří kanálové spektrum interferenčního signálu. Tloušťka vzduchové mezery mezi vzorkem a referenční deskou může být extrahována pomocí sub-nanometrického rozlišení od spektrální fáze tohoto spektra.

AFM

Systém AFM poskytuje trojrozměrné údaje na vyšší postranní avertikální rozlišení než to, co Optický Profiler s technologií bílého světla může poskytnout.

AFM je nedestruktivní měření a nevyžaduje žádnou přípravu vzorku.

AFM byl navržen se snadným ovládáním s nejjednodušší výměnou sondy na trhu.

AFM je umístěný odděleně od mikroskopu na tuhé základně, která umožňuje lepší stabilitu a více uživatelsky přívětivé nastavení a rovněž vyhnutí se zamotání kabelu, což bývá problémové,pokud je AFM připevněn na mikroskopu.

Video Zoom zobrazování

K dispozici pro kompaktní základnu. Systém je vyvážen k indentoru s kalibrovanou vzdáleností pro přesné přemístění od jedné polohy do druhé. Objektiv s 12ti násobným Ultra přiblížením s koaxiálním osvětlením a aretací polohy. Barevná Video Kamera (PAL752x582). 5X objektiv pro celkové zvětšení videa 1X až 100X. Objektivy až do 100x pro maximální zvětšení 2000X.

Mikroskopické zobrazování

K dispozici na základní platformě. Otočná hlava mikroskopu umožňuje plnou schopnost mikroskopu s možnostmi jako je polarizátor a analyzátor. Otočná hlava mikroskopu může být vybavena až pěti mikroskopickými objektivy s rozsahy od 5x do 100x a poskytuje celkové zvětšení videa až 4000x. Otočná hlava mikroskopu poskytuje vysokou úroveň detailů potřebnou k rozložení drobných prvků na každém povrchu. Dostupné objektivy = 5x, 10x,20x, 50x, 100x.

Nanovea 3D software

Nanovea 3D software je software pro sběr dat, který se používá u všech profilometrů Nanovea. Software umožňuje uživateli definovat velikost oblasti, nebo linii,která se bude měřit, stejně jako postranní rozlišení měření. Makra jsou standardní funkce umožňující uživateli měření několika vzorků, nebo zásobníky vzorků. Tento software také umožňuje tři různé pohledy v reálném čase:3D falešná barva, 2D falešná barva a 2D analýza. Aby bylo snazší najít a měřit malé plochy, funkce přecentrování umožňuje uživateli označit a kliknout na naskenovaný obrázek v rámci přecentrování dalšího skenu k tomuto konkrétnímu bodu; nebo pomocí funkce označit a kliknout z volitelné ofsetové videokamery.

Mountains3DSoftware

Volitelný software dostupný pro všechny Nanovea Profilometry, který poskytuje kompletní sadu nástrojů pro analýzu povrchů. Uživatelsky přívětivé vytváření zpráv a editování.Rozsáhlý seznam drsnosti, rovinnosti, vlnitosti a mnoho jiných dalších povrchových parametrů. Vytváření 3D obrázků ve falešných barvách, obrysové mapy a foto simulace.Různé filtrování, vyrovnání a další funkce povrchové korekce. Schopnost vytvářet šablony, které se použijí pro mnohonásobné jednotlivé měření. Rozměrová analýza, plocha, objem, poměr ložiska a směr textury. Počítání zrnitosti, třídění a další analýzy zrnitosti. Spektrální analýza, auto korelace a fraktální analýza. Statistická analýza přes součet výsledků. Možnost exportu surových dat, obrázků a celých zpráv. Vytvoření a export videa z povrchu. 4D analýza k prohlédnutí změn na povrchu v závislosti na čase. Motif analýza a další funkce jsou k dispozici. Existují nekonečné možnosti, proto se obraťte prosím na firmu Nanovea pro více informací.

PRVisionSoftware

PRVisionSoftware modul může být zahrnut do Nanovea 3D Software, pokud je obsažena volitelná kamera. PRVision má schopnost automaticky rozpoznat prvky z obrazového souboru uživatele. Povrch je snímán a automaticky rozpoznává všechny prvky zájmu; pak buď automaticky měří každý nalezený prvek,nebo jen vybrané uživatelem. PRVision může být také použit k orientaci referenčního vzorku během Makro měření, který bude automaticky korigovat rotaci nebo výtlak vytvořený při nakládce či vykládce vzorků z držáku. Tato volba výrazně sníží dobu nastavení při měření povrchu vzorku nebo několika vzorků.

Aplikace

Profilometry Nanovea měří téměř jakýkoli materiál s širším rozsahem měření než jiný profilometr.

A protože je tomu tak, prakticky jakýkoli povrch může být aplikací v oblastech včetně: polovodiče, mikroelektronika, solární technika, optické vlákna, automobilový průmysl, letectví, metalurgie, obrábění, nátěry, farmaceutika, biomedicína, životní prostředí a mnoho dalších.

Dnešní standard pro zítřejší materiály.

Nanovea je výsledkem více než 20 let zkušeností poskytující profesionální řešení a zkušený servis po celé oblasti nano/mikro/makro profilometrie, mechaniky, tribologie, zobrazování a dalších souvisejících oborů v průmyslu výzkumu a vývoje materiálů. Po letech zpětné vazby od klientů a odhodlání poskytovat špičkové instrumentální řešení vznikla v roce 2004 v Kalifornii firma Nanovea jako soukromá společnost. Z kanceláře firmy Nanovea v Irvine v Kalifornii jsou navrhovány a vyráběny Profilometry, Mechanické Testery a Tribometry pro kombinování nejmodernějších zkušebních schopnosti v průmyslu: scratch přilnavost, indentační tvrdost, opotřebení třením a 3D bezkontaktní metrologie na Nano, MikroaMakro rozsahu. Na rozdíl od jiných výrobců Nanovea také poskytuje laboratorní služby, které nabízejí klientům dostupnost nejnovějších technologií a optimálních výsledků prostřednictvím zdokonalení norem při zkoušení materiálů. Zařízení Nanovea lze nalézt v mezinárodním měřítku význačných vzdělávacích a průmyslových organizací od automobilového průmyslu ke kosmetice,biotechnologie pro zdravotnické zařízení k mikroelektronice a kosmické aplikace. Tisíce klientů spoléhají na Nanovea pro inovativní řešení, technicky dokonalé výrobky, sebevědomou aplikační pomoc a komplexní služby smluvních laboratoří. Posláním Nanovea je zjednodušit pokročilé technologie měření a stimulovat materiálové inženýrství pro společné dobro.

Model Jr25

Jr25 je první skutečně přenosný, vysoce výkonný profilometr svého druhu. S volitelným napájecím akumulátorem a pouzdrem poskytuje Jr25 vzácně dostupnou schopnost měření v průběhu výzkumu povrchu. Je navržen pro snadné využití optických per s náběžnou hranou používající k měření vynikající bílé světlo axiálního chromatismu.  S celkovou hmotností menší než 5,5 kg, může obsluha bezpečně umístit Jr25 na povrch ke zkoušce. Jr25 má schopnost měřit plochu až do 25 mm x 25 mm, a v závislosti na optickém peru hloubku až 27mm a rozlišení až 5nm. Zaměření povrchu je dosaženo ručně s hladkým dotykem mikrometru a 30 mm pojezdu. S plně rotační, jedno osovou hlavou má Jr25 schopnost měřit povrchy v obtížných úhlech. Spolu s rychlým a snadným použitím, Jr25 byl specificky navržen pro otevřené výzkumy povrchu a výrobní prostředí, kde nelze přemísťovat vzorky. Skenovací hlava s perem Jr25 může být také použita k integraci na automatizovaných ramenech a dalším vybavení.

Model PS50

PS50 používá stejnou technologii a software jako ST400, spolu s 50 mm X-Y posuvem. Vysoce výkonný model PS50 je ideální volbou pro nahrazení hrotových a laserových profilerů. PS50 má malé rozměry (30x25x27cm) s možností spuštění na notebooku, což je velmi přínosné pro pohyb a instalace, kde je vyžadován dostatek prostoru. Je standardně dodáván s 15x15cm držákem vzorků pro přizpůsobení mnohonásobných anebo větších vzorků. Ideální volba pro omezený rozpočet a malá výzkumná zařízení.

Model ST400

150mm X-Y posuv a velké nastavení výšky ke snadnému umístění vzorku větší velikosti a velké oblasti skenování. Je k dispozici standardní a Piezo posuv. ST400 profilometr má také volitelný offset mikroskop nebo video kameru s ručním, nebo motorizovaným přiblížením pro snadnou identifikaci malých objektů před jejich měřením anebo vytvářením makra. AFM integrace je možnost jak rozšířit plně měřicí schopnosti. Vlastní ST400 a jeho otevřenější konfigurace umožňuje přidat kromě většího X-Y posuvu pro měření i větší plochy, 360° rotační posuv pro měření sférických nebo cylindrických části a mnoho dalších zakázkových konfigurací.

K dispozici jsou různé možnosti automatizace. Ideální volba pro různorodé a rozšířené potřeby měření.

Model HS1000

HS1000 měří 50x rychleji, než většina zkušebních systémů v této třídě. Může dosáhnout až 1 m/s zkušební rychlosti a sběru dat až 31KHz poskytující klíčovou kontrolu pro časově omezenou výrobu a pro prostředí kontroly kvality. HS1000 je vyroben převážně ze žuly pro zajištění vynikající stability a přichází s volitelnou pracovní skříní pro vytvoření plně obsaženého volně stojícího zařízení. HS1000 může být také vybaven 180 stupňovým linkovým senzorem (line sensor) pro zkoušky až 180x rychlejší, což dává rychlost 1m/s a rychlost sběru dat až 324.000. Ideální volba pro vysokorychlostní automatizaci a pro prostředí řízení kvality. Optimalizované verze HS1000 profilometru byly postaveny pro fotovoltaiku, mikroelektroniku a asférické výrobní prostředí. Je schopný vysokých rychlostí, sběru dat až 31.000 bodů za sekundu a oblastí skenování až 1x1m. Rozsah měření se může pohybovat od rovinnosti v mikroelektronice, přes plochost solárních článků až k asférické topografii a rozměru. K dispozici jako volně stojící nebo inline integrace pro kontrolu jakosti.