Back to top

Pozvánka na bezplatný seminář Malvern Panalytical, Phenom a 3P Instruments

Zveme Vás na náš bezplatný seminář s experty z firem Malvern Panalytical, Phenom (Thermo Scientific) a 3P Instruments ve dnech 22. a 23. května do Brna

(hotel Myslivna). Představíme vám nové produkty, probereme základy i pokročilé způsoby měření a vyhodnocení dat. Budeme mít k dispozici funkční přístroje pro vyzkoušení a ukázky technik a vývoje metodik měření. Seminář bude probíhat v anglickém jazyce.

Sekce

Demo přístroje

Novinky

Malvern Panalytical

velikost, tvar, koncentrace, zeta potenciál a složení částic

Laserová difrakce a morfologický mikroskop

MasterSizer 3000

Morphologi 4-ID

Morphologi 4-ID

Dynamický a elektroforetický rozptyl světla

Zetasizer Ultra

 

Zetasizer Pro a Ultra

 

Sledování trajektorií částic

NanoSight NS300

automatická dávkovací jednotka

Rotační reometry Kinexus a

Kapilární reometry Rosand

Kinexus Pro+

Kinexus DSR-E a Kinexus DSR-III

Maximální teplota měření 350°C

Phenom (Thermo Scientific)

stolní rastrovací elektronové mikroskopy s automatizačním SW

Phenom ProX, Phenom XL, dispergační jednotka

Phenom Pharos

3P Instruments

sorpce plynů a par, měrný povrch, skeletální hustota, Altamira – chemisorpce

AMI-300 -chemisorpce, 3P surface DX - dyn. BET

Nový dodavatel 3P Instr., Altamira

 

Po semináři budou k odkupu demo přístroje za zvýhodněné ceny Zetasizer ZS, ZSP (2x) a čítače částic Lasair III 310B a 5100 (PMS).

Nenechte si ujít tuto tradiční akci se společenským večerem ve vinném sklípku.

Registrační formulář naleznete zde.

V druhé pozvánce budeme rozesílat bližší informace o programu a probíraných tématech v jednotlivých sekcích. Pokud se v tomto termínu našeho semináře nemůžete zúčastnit, vyplňte nám registraci a my se s vámi zkontaktujeme a pošleme vám materiály z vámi vybrané sekce.

 

Malvern Panalytical logo

            Thermo Scientific (Phenom) logo

3P Instruments logo