Back to top

Pozvánka na představení nové řady přístrojů Zetasizer firmy Malvern Panalytical

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na bezplatný celodenní seminář firmy Malvern Panalytical, který proběhne ve dnech 30. května v Praze (Masarykovy koleje, Dejvice) a 31. května v Brně (INBIT, univerzitní kampus Bohunice) na téma:
 
 Žhavé novinky na poli charakterizace nanočástic a molekul technikami dynamického a elektroforetického rozptylu světla (DLS a ELS), přednáší Dr. Mike Kaszuba, aplikační specialista firmy Malvern Panalytical pro tyto techniky. 
 
Bude se jednat o oficiální představení nových průlomových technologií a modelů přístrojů, které vám těsně po oficiálním světovém představení 23. května (více informací zde) přivážíme do České republiky. Představeny budou nové modely Zetasizerů Pro a Ultra.
 
V rámci tohoto semináře bude předváděna také doplňková technika sledování trajektorií nanočástic NanoSight (Nanoparticle Tracking Analysis NTA). Předběžný program semináře:

(podrobnosti budou zveřejněny po oficiálním spuštění 23.5.):  

9:00       registrace
9:30       Když ZetaSizer pracuje za Vás
10:45     Přestávka
11:00     Představení nového Zetasizeru Pro a Ultra
12:30     Oběd
13:30     Měření obtížných vzorků – řešení běžných problémů starými i novými Zetasizery
14:30     Přestávka
14:45     Jak získat více informací z měření rozptýleného světla
16:15     Zakončení semináře