Back to top

Přístroje firmy ELEMENTAR pro organickou a anorganickou elementární analýzu a stanovení různých forem uhlíku nejen v životním prostředí - 2. cirkulář

Vážení přátelé,

jak jsme Vás informovali dříve, dne 7. listopadu 2019 pořádá společnost ANAMET s.r.o. společně s firmou ELEMENTAR seminář věnovaný představení přístrojové techniky v oblasti organické a anorganické elementární analýzy a pro stanovení různých forem organického a anorganického uhlíku nejen v životním prostředí.Seminář proběhne v konferenčním sálu Galerie v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 od 10:00.Program semináře:

9:30 Registrace účastníků, možnost občerstvení

10:00 Zahájení semináře, představení společností Anamet a Elementar, přednáška

The Magic of Organic Elemental Analysis and Typical Applications (Kouzlo organické elementární analýzy a typické aplikace, Dr. René Nowka – Elementar)

10:45 Občerstvení

10:50 Formy uhlíku a jejich původ ve vodních a půdních ekosystémech, metody jejich frakcionace a stanovení (Mgr. Jan Svoboda – Anamet)

11:30 – 12:30 Pauza na oběd

12:30 The Goddess of Strife - N / Protein Analysis  Kjeldahl versus Dumas Method (Bohyně sporu – Stanovení N / Proteinů Kjeldahlova versus Dumasova metoda, Dr. René Nowka)

13:15 Elementar´s Hottest Products – Inorganic Elemental Analysis and Typical Applications (Nejnovější výrobky Elementaru – anorganická elementární analýza a její typické aplikace, Dr. René Nowka) 

14:00 Občerstvení, prohlídka demo přístroje a návštěva referenční laboratoře VŠCHT

15:00 Ukončení semináře

V přednáškové síni bude vystaven modulární analyzátor vario TOC cube určený pro stanovení forem uhlíku a TNb jak v kapalných, tak v pevných matricích. Přístroj umožňuje snadnou záměnu podavačů kapalných a pevných vzorků. Bude také možné navštívit pracoviště s CHNS analyzátorem vario EL cube v prostorách VŠCHT.

Pro účastníky semináře bude zajištěno občerstvení a oběd formou bufetu zdarma.

Pokud máte zájem o účast a ještě jste se nepřihlásili, vyplňte prosím tento formulář.

Za společnost ANAMET,

Mgr. Jan Svobodasvoboda@anamet.cz

+420 720 045 258