Back to top

Publikace

Podle čeho volit skenovací elektronový mikroskop

V posledních letech nachází elektronová mikroskopie uplatnění ve stále více oborech. Pro každý vzorek existuje kombinace nejlepších nastavení, která je třeba použít, k optimalizaci výsledků analýzy. Dále jsou rozebrána tato nastavení a všechny jejich hlavní aspekty, které je třeba vzít v úvahu při snímkování a vysvětlíme si trochu fyziky a matematiky za nimi. Projdeme hlavní parametry a součásti skenovacího elektronového mikroskopu s důrazem na to, jak ovlivní výsledky analýzy a jak získat nejlepší možné výsledky na základě vaší aplikace.

THERMO SCIENTIFIC PHENOM PHAROS – PRVNÍ STOLNÍ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP S SCHOTTKYHO KATODOU

Tento článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 4/2019

Thermo Scientific Phenom Pharos je první stolní rastrovací elektronový mikroskop (SEM) s Schottkyho autoemisním zdrojem elektronů. Tento elektronový zdroj vede zejména k podstatnému zlepšení ostrosti, kontrastu a rozlišení snímků, a to na méně než 2,5 nm! Dále umožňuje pracovat při zvětšeních až 1 000 000krát. Přesto si tento model ponechává všechny výhody stolních SEMů řady Phenom, tedy zejména rychlost a jednoduchost používání, velmi dobrou kvalitu snímků a možnost automatizace v cenově dostupnější verzi oproti podlahovým SEM. Podlahové SEMy s wolframovými či LaB6 zdroji elektronů Phenom Pharos předčí a v mnohých parametrech je srovnatelný též s podlahovými SEMy s autoemisními zdroji. Pojďme se nyní na celý systém podívat podrobněji.
 

Představujeme nový produkt v portfoliu: MonTech Cut & Chip Tester

Buchen, Německo: Společnost MonTech oznámila nejnovější přírůstek Cut & Chip resistance tester do svého 60+ produktového portfolia.

Predictive performance, from the chemical level up, is the precursor to the launch or continued manufacturer of any elastomeric product. Fueled by interest from the tire sector, and other industrial product manufacturers such as conveyor belting, aging or obsolete cut and chip testers are found in laboratories across the world. Including cut and chip testers, instruments placed into modernized laboratories must require Industry 4.0 connectivity, high-quality manufacturing, efficient user interfaces, and support from all angles of usability. These are the core focuses for the introduction of the MonTech Cut & Chip 3000.

 

NOVÝ ZETASIZER NANO ZSP fy MALVERN POSKYTUJE RYCHLOU A VYSOCE CITLIVOU CHARAKTERIZACI PROTEINŮ

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2016

Nový Zetasizer Nano ZSP firmy Malvern navazuje na široce rozšířený a oblíbený Zetasizer ZS. Pracuje opět na principu dynamického rozptylu světla a jeho schopnosti směrem k charakterizaci proteinových molekul jsou zároveň významně posíleny.

CHARAKTERIZACE ČÁSTIC – ZÁKLADNÍ KONCEPTY

Publikováno v CHEMAGAZÍN 4/2016

Charakterizace částic je velmi důležitá činnost jak pro průmysl, tak pro vědeckou sféru, přitom seznam dostupných analytických technologií
stále narůstá. V tomto článku se zaměříme na základy popisu částic a na výhody a omezení nejvýznamnějších technologií s cílem pomoci
s výběrem dnes nejvhodnější technologie.

Technické novinky LUM

ČLÁNEK VYŠEL V ČASOPISE CHEMAGAZÍN 4/2015

Inovační analyzátor separace LUMiReader® X-Ray rozšiřuje patentovanou technologii STEP-Technology® na rentgenové záření. Využívá se pro pro charakteristiku separačního chování vysoce koncentrovaných, neprůhledných suspenzí a emulzí se širokým rozsah velikostí částic v původním stavu (nepožaduje se žádné ředění).

Stránky