Back to top

Přístroje pro organickou elementární analýzu (CHNS, O, Cl)

Uhlík, vodík, dusík, kyslík a síra jsou základními prvky živé přírody. Jejich kvantitativní stanovení v  nejrůznějších látkách, elementární analýza, je původem a podstatou portfolia výrobků Elementar.

Naše specializované přístroje pro organickou elementární analýzu nabízejí jedinečnou všestrannost. Díky proprietární technologii Advanced Purge and Trap (APT) lze spolehlivě stanovovat C a N až v elementárních poměrů 12 000: 1. Volitelné konverzní sady umožňují kdykoliv nastavit každý přístroj pro speciální aplikace.

Přístroje v řadě

Síra a uhlík se nacházejí v nízkých koncentracích v uhlovodících jako je benzin, diesel nebo přírodní plyn. Nový trace SN cube navazuje na úspěch vario TRACE S/N s nástřikem kapalných vzorků na již osvědčené platformě cube

Makro analyzátor pro simultánní určení CN.

Vysokoteplotní spalování

Vysokoteplotní spalování