Back to top

Průtahoměry

Společnost Tinius Olsen dodává kontaktní i bezkontaktní průtahoměry, které mohou být použity jak s univerzálními zkušebními stroji Tinius Olsen, tak i stroji ostatních výrobců.