Seminář: „Metody charakterizace částicových materiálů, polymerů, biomolekul atd.“, „Reologické vlastnosti materiálů“

22. – 23. dubna 2015 se konal v Brně  dvoudenní  seminář firem Malvern/Quantachrome.

Součástí semináře bylo představení nového unikátního SEC-GPC multi-detekčního systému s detektorem rozptylu světla dosahujícím bezkonkurenční citlivosti při stanovení absolutní molekulové hmotnosti.

Stáhněte si: