J-20 Fluidní mikrodrtičky s tryskou

Fluidní mikrodrtičky s tryskou určené pro vývoj a výzkum

Tato řada fluidních mikrodrtiček s tryskou (včetně série J-20) je založená na technologii drcení pomocí trysky společnosti TECNOLOGIA MECCANICA. Naše J-20 pracuje při konstantní teplotě (endotermicky) a nezávisle, stačí pouze tlaková láhev s dusíkem. Prášek je přiváděn tangenciálně při podzvukové rychlosti (přibližně 50 m/s) do ploché válcovité drtící komory skrz Venturiho systém s použitím tlakového vzduchu nebo dusíku. Jakmile jsou částice uvnitř drtící komory, jsou pak urychlené po obvodu řadami trysek na nadzvukovou rychlost (300 m/s) ve spirálovitém pohybu. K mikrodrtícímu účinku dojde, když se sráží pomalejší přicházející částice s rychlejšími částicemi na spirálovité dráze. Zatímco odstředivá síla udrží větší částice na obvodu drtící komory, menší částice vystoupí s odsávaným plynem ze středu komory.

Při prvním pohledu

J-20 Fluidní mikrodrtičky s tryskou
 • Výnosnost od 0,50 do 100,00 g/hod.
 • Jen jeden sběrný bod
 • Rozšiřitelnost procesu na větší mikrodrtičky
 • Kontaminace kovy pod 1 ppm (počet částic na milion)
 • Dvě různé velikosti filtrační vložky
 • Dvě různé velikosti sběrného zásobníku
 • Rychlá a snadná kompletace a rozebrání systému s omezeným počtem upínaných součásti
 • Jednoduchost celé jednotky
 • Zmenšené rozměry
 • J-20 se vyrábí z nerezové oceli Aisi typu 316L (EN 1.4404), nebo slitiny Hastelloy zrcadlově leštěné na 0,25 mikrometru.

Nalezněte vaše vlastní zařízení upravené na míru

Existuje mnoho možností a konfigurací pro přizpůsobení našich mikrodrtiček pro vaši aplikaci. Vyzkoušejte vaši uživatelskou verzi, náš tým techniků společně s vámi vyvine váš osobní systém. Možnosti již k dispozici jsou:

J-20 Fluidní mikrodrtičky s tryskou na míru
 • Jednoduché a dvojité šroubové podávače
 • Nízkoemisní verze s filtrem Hepa
 • Automatický třepací systém
 • Řada vah
 • Verze se studenými / kryogenními procesními plyny
 • Drtící komory J-25 / J-30
 • Verze odolná výbuchu
 • Kompletně uzavřené řešení v boxu s rukavicemi.

Technické specifikace

Mikrodrtička je schopná rozdrtit velmi malé dávky/vzorky od 0,2 - 0,3 gramů s nízkou ztrátou produktu a s extrémně úzkou distribucí velikosti částic D99<3 mikrometru. Toto je hlavní přednost/inovace J-20; farmaceutické laboratoře po celém světě soustředí své výzkumné úsilí na nové molekuly a na nové, velmi často drahé produkty, jichž může být k dispozici pouze omezené množství. Tato drtička umožňuje výzkumníkům provést mnohem více zkoušek s omezeným nebo drahým produktem(y), namísto jenom jedné nebo dvou zkoušek, a s velmi malou ztrátou produktu. Donedávna se výzkumníci museli spokojit s výzkumnými a vývojovými tryskovými mlýny s fluidní energií schopnými rozdrtit dávky počínající od 3 nebo 4 gramů, ale laboratoře ne vždy mají k dispozici 3 nebo 4 gramy, jen pro udělání zkoušek.

Distribuce velikosti částic je řízená nastavením dvou hlavních parametrů:

 • TLAK: energie použitá pro rozdrcení; zvýšený tlak zvyšuje drtící účinek.
 • RYCHLOST PODÁVÁNÍ: koncentrace produktu přiváděného do drtící komory; čím větší je rychlost podávání, tím menší je drtící efekt. To je kvůli tomu, že částice musejí mít prostor, aby dosáhly správné zrychlení předtím, než dojde ke srážce.

Příklady různých mikromletých produktů

 • Velmi malé dávky: LAKTOZA
  • Množství přiváděného produktu 0,3 g
  • Mikromletý produkt 0,22 g
  • Výtěžek 73,3%
 • Střední dávky: PEPTID
  • Množství přiváděného produktu 1,0 g
  • Mikromletý produkt 0,88 g
  • Výtěžek 88%
 • Větší dávky: POLYPEPTID
  • Množství přiváděného produktu 50,0 g
  • Mikromletý produkt 49,3 g
  • Výtěžek 98,6%

Zvětšením množství může J-20 zaručit vyšší výtěžek (téměř 99,5%).

Verze k dispozici

J-20 Fluidní mikrodrtičky s tryskou Příklady
 • Drtící komora J-20, nebo J-25, nebo J-30
 • J-20 s jednoduchým šroubovým podávačem SS20
 • J-20 s dvojitým šroubovým podávačem DS20
 • J-20-LE (nízkoemisní verze)
 • J-20-CRYO (kryogenní verze)

Úzká distribuce velikosti částic

J-20 Fluidní mikrodrtičky
 • Produkt: MLÉČNAN ZINEČNATÝ
  • Množství přiváděného produktu 50,0 g
  • Vstupní distribuce velikosti částic D99<100 mµ
  • Výstupní distribuce velikosti částic D99<2,99 mµ
 • Produkt: BUDESONIDE
  • Množství přiváděného produktu 10,0 g
  • Vstupní distribuce velikosti částic D99<300 mµ
  • Výstupní distribuce velikosti částic D99<2,60 mµ
 • Produkt: SALBUTAMOL
  • Množství přiváděného produktu 30,0 g
  • Vstupní distribuce velikosti částic D99<120 mµ
  • Výstupní distribuce velikosti částic D99<2,45 mµ

Výrobce si vyhrazuje právo upravit specifikace bez předchozího oznámení