Mitsubishi Analytech - AOX

Spalování v otevřené trubici s následujícími výhodami


Snadná automatizace
Vyloučení netěsností unikátním vedením nosného plynu ( sání namísto přetlaku )
Žádná těsnění spalovací trubice

Bez potřeby zdroje stlačeného spalovacího plynu


Zdroj plynu zajištěn pomocí malého kompresoru a vestavěné vývěvy Zůstává zachována možnost použití zdroje stlačeného vzduchu

Rozklad kyseliny octové vystupující z titrační cely pomáhá zachovat čisté a dýchatelné ovzduší

Malý půdorys ( šířka <50cm )

Malá spotřeba místa.

Univerzální automatizace dávkové i kolonové metody vestavěným autosamplerem


Autosampler pro frity je součástí standardního vybavení. Extrémně snadná záměna za dávkovač kolonek