NETZSCH - Termická analýza

Nejširší portfolio přístrojů pro termickou analýzu

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC)

Diferenční termická analýza (DTA)

Teploty -180°C až 2400°C

Všechny přístroje NETZSCH DSC pracují na principu měření toku tepla (“the heat flow“ principle). Je pro ně charakteristická třírozměrná symetrická konstrukce s homogenním ohřevem. Senzory s vysokou citlivostí, rychlou odezvou a DSC měřící cely s vyloučením kondenzace zaručují nízký detekční limit.

Termogravimetrie (TGA)

Teploty 10°C až 1100°C

 Přístroje NETZSCH TGA používají digitální váhový systém s vertikálním designem a vkládáním vzorků shora, teplota je měřena přímo v oblasti vzorku.

Simultánní termická analýza (STA)

TGA-DTA/TGA-DSC/TGA

Teploty -150°C až 2400°C

Uvedením přístrojů STA449 F1, STA449 F3 a STA449 F5 Jupiter® NETZSCH vymezil nové standardy v oblasti termické analýzy. Neomezená flexibilita konfigurace a bezkonkurenční výkon jsou základem pro různorodou paletu aplikací v analýze keramiky, kovů, plastů a kompozitů v širokém teplotním rozsahu.

 

Analýza uvolněných plynů (EGA)

 Spojením přístroje pro termickou analýzu s quadrupolovým hmotnostním spektrometrem (QMS 403 D Aëolos® nebo SKIMMER®), GC/MS nebo FTIR (BRUKER Optics) je analýza plynů prováděna v korelaci s dalšími měřenými daty termické analýzy.

 

Dilatometry (DIL)

Teploty -180°C až 2800°C

Pokud jde o měření lineární teplotní expanze pevných látek, prášků, past nebo keramických vláken, řeší řada dilatometrů DIL 402 veškeré problémy. Vyměnitelné pece pokrývají všechny aplikační potřeby měření expanze s vysokou přesností v mnoha oblastech včetně moderních keramických a kovových materiálů ve vývoji, základním výzkumu a kontrole kvality.

 

Termomechanická analýza (TMA)

Teploty -150°C až 1550°C

Nový TMA 402 F1 a F3 Hyperion® byl vyvinut pro měření změn rozměrů jako funkce teploty pod definovaným zatížením s vysokou přesností. Flexibilitu přístroje Hyperion® demonstruje množství různých typů držáků vzorků a dvojitý stojan pro umístění pecí.

 

 

Dynamicko mechanická analýza (DMA)

Teploty -170°C až 600°C

Robustní konstrukce přístroje DMA 242 E Artemis a vysoká přesnost systému měření deformace umožňuje měření široké škály velice pevných i měkkých materiálů s vysokou přesností. Velké množství různých držáků vzorků, digitální filtrace signálu a extrapolace měřících frekvencí dělá z DMA 242 E Artemis  nejvšestrannější systém pro měření viskoeleastických vlastností polymerů a kompozitů.

 

Dielektrická analýza (DEA)

Teploty -150°C až 400°C

Výzkum vytvrzování termosetů, kompozitů, lepidel a nátěrových hmot. NETZSCH nabízí jedno - i vícekanálovépřístroje DEA pro měření iontové vodivosti.

 

 

Adiabatický reakční kalorimetr (ARC®/APTAC/MMC)

Od teploty okolí do 500°C

Nový MMC 274 Nexus® je hybridní systém DSC a ARC® (Accelerating Rate Calorimeter), umožňující míchání, nástřik

a odvětrání během měření. To umožňuje získat data teplotních kapacit a tlaku jako funkce teplotry. Navíc naše prověřené přístroje ARC® 244 a 254 jsou určeny pro pro výzkum procesní bezpečnosti za adiabatických podmínek – bez výměny energie s okolím. Přístroj APTAC 264 kromě toho umožňuje záznam tlakových změn během exotermních reakcí.

 

Laser Flash (LFA)

Teploty -125°C až 2800°C

Tepelná a teplotní vodivost patří mezi nejdůležitější tepelně fyzikální parametry látek pro popis přenosu tepla. Technika Laser Flash je osvědčená velmi rychlá, všestranná a přesná absolutní metoda. NETZSCH nabízí tři modely, které pokrývají nejširší rozsah testovaných materiálů a teplot.

 

Heat Flow Meter (HFM)

Teploty -20°C až 90°C

Přístrojem HFM 436 Lambda, může být měřena teplotní vodivost izolačních materiálů. Patentovaný systém řízení teploty desek přináší bezkonkurenční rychlost analýzy a vysokou přesnost výsledků. Tyto přístroje jsou ideální pro měření v kontzrole kvality, splňují veškeré průmyslové normy.

Guarded Hot Plate (GHP)

Teploty -160°C až 700°C

Přístroj GHP 456 Titan® umožňuje měření teplotní vodivosti izolačních materiálů s vysokou spolehlivostí a přesností v širokém teplotním rozsahu. Zkokonalený materiál desek a teplotních senzorů, speciální designové úpravy, vylepšený systém sběru dat a řízení procesu dělají z tohoto přístroje nový ekvivalent kvality v oblasti zkoušení izolačních materiálů.

 

Zkoušení žáruvzdorných materiálů přístroji RUL/HMOR/TCT/PCE

Od teploty okolí do 1700°C

Speciální metody testování pevnosti jsou používány v oblasti žáruvzdorné keramiky. Pevnost při zatížení (RUL) a tečení (Creep) při stlačení (CIC) charakterizuje odolnost zkušebního tělesa proti deformacím za definovaného zatížení, teploty a času. Pevnost v ohybu (HMOR) za vysokých teplot je určena velikostí síly aplikované na trojúhelníkové zkušební těleso až do zlomení. Měknutí heterogenních keramických materiálů se stanoví nepřímo poprovnáním se Segerovými kužely (PCE - Pyrometric Cone Equivalent). Teplotní vodivost může být měřena přímo přístrojem TCT 426.