Back to top

Teplotní šokové komory FLAPPER

Teplotní šoková komora CST320 S "flapper"
Ke stažení : 

Modely CST130 S a CST320 S "flapper"
 
nový unikátní design šokových komor "flapper" zavádí alternativní koncepci zkoušek teplotnícho šoku, která může výrazně zlepšit situaci v přeplněném prostoru mnoha zkušeben. Vzorek je upevněn ve své poloze a prostor se vzorkem je alternativně spojen s horkým a studeným prostorem šokové komory. Toto technické řešení, které může fungovat jako tradiční tepelný šok, šetří mechanismy komory, výkon a aprostor. Unikátní řešení šokových komor "flapper" dává dále možnost provádět jak  ESS testy taki i běžné teplotní cykly.