Back to top

TOC a analýza vod

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí. Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete.

Přístroje pro stanovení TOC a analýzu vody firmy Elementar nabízejí rychlé a snadné stanovení celkového organického uhlíku ve vodě a pevných látkách. Robustní konstrukce zaručuje nejvyšší možnou dobu provozu bez přerušení měření.

Přístroje v řadě

Všestranný analyzátor pro teplotně závislou diferenciaci forem uhlíku v pevných látkách

Poprvé je kombinována  ppb-citlivost měření TOC nebo TNb ve vodných roztocích s přesností a spolehlivostí organické elementární analýzy pro měření až téměř 100% koncentrací uhlíku v jakékoliv matrici.