Back to top

Tribometr Nanovea

Tribometr Nanovea nabízí přesné a opakovatelné zkoušky opotřebení a tření pomocí rotačního a lineárního režimu v jednom systému. Od základu navržený s vysoce jakostním motorem a 20 bitovým snímačem polohy, tribometr poskytuje přístup k bezkonkurenčnímu rozsahu rychlostí od 0,01 do 2000 ot/m.

 • Vysoké rozlišení znamená, že data mohou být přesně zaznamenána v zadaném intervalu času nebo pozice (> 0,006 °).
 • Motor má integrovaný vlastní systém ladění, který zajišťuje, aby rychlost zůstala kalibrována v průběhu času. Úplné a přesné ovládání motoru zajišťuje, že série krokovacích rychlostí mohou probíhat kontinuálně v průběhu zkoušky. Je k dispozici několik možností zkoušení, aby přesně odpovídala skutečným podmínkám prostředí.
 • Tribometr se standardně dodává s akrylovým krytem a přípojnými ventily, které přináší inertní a další plyny pro dosažení kontrolovaného prostředí.
 • Volitelný modul zvlhčovače a odvlhčovače umožňuje přesné ovládání vlhkosti vzduchu.
 • Pro vysokoteplotní metodu Pin-on-Disk (až do 900°C) umožňuje pec regulaci v rozpětí lepším než 1°C. Lineární topná deska až do 300°C se používá pro vratnou zkoušku.
 • Různé nádoby jsou k dispozici pro řízené zkoušení s kapalinami.
 • Testy mohou být prováděny buď při plném ponoření nebo pomocí mazacího systému po kapkách nebo řízeným sprejováním.
 • K dispozici je rovněž modul pro ohřev kapalin, který poskytuje řízený ohřev kapalin až do 150°C.
 • Pro přesné měření objemu opotřebené dráhy je plně bezkontaktní 3D optický profiler integrován na platformě tribometru, pro rychlou a pohodlnou kvantifikaci ztráty opotřebením bez odstranění vzorku.
 • Software tribometru využívá tyto informace a zkušební parametry pro výpočet přesné míry opotřebení konkrétní zkoušky.
 • Profiler, jež má rozšířenou schopnost může být také použit pro měření povrchové topografie, včetně drsnosti.
 • Volba flexibilního mobilního zobrazování umožňuje přiblížení a záznam povrchu vzorku pro pozdější přehrání.

Rotative Mode (ASTM G99):

plochý kolík nebo kulička jsou přiloženy ke zkušebnímu vzorku s přesně známou hmotností a na určené místo od středu, aby byla vytvořena kruhová dráha opotřebení tím, jak se spodní deska otáčí. Součinitel tření je určen v průběhu testu měřením deformace přímo snímačem zatížení. Míra opotřebení pinu a disku se vypočítá z úbytku objemu materiálu v průběhu zkoušky.

Linear Mode (ASTM G133):

vytváří vratný pohyb typický u mnoha skutečných mechanismů. Přístroj vytváří koeficient tření jak pro pohyb dopředu tak i dozadu. Tato vratná technika je velmi užitečná pro studium statického koeficientu tření v průběhu času, na rozdíl od kinetického koeficientu měřeného pomocí zkušební geometrie Pin-on-Disk. Software umožňuje změnu tření na jakémkoli určeném bodě během jedné fáze a zakreslit ji do osy v závislosti na čase.

3D Optický Profiler

Na platformě tribometru může být integrován plně bezkontaktní optický profiler pro přesné měření opotřebení dráhy s 2D a 3D. Tato pokročilá funkce umožňuje měření objemu, zatímco software využívá informace a zkušební parametry pro výpočet přesné míry opotřebení pro konkrétní zkoušku. Profiler, jež má rozšířenou schopnost může být také použit pro drsnost, rozměry a mnoho dalších studií povrchové topografie. Optický profiler má nulový vliv na odrazivost vzorku, varianty nevyžadují přípravu vzorků a mají pokročilou schopnost měřit vysoké povrchové úhly. Na rozdíl od jiných optických technik, optický profiler Nanovea umožňuje měřit jakýkoliv materiál, ať už je průhledný, neprůhledný, zrcadlový, difuzní, leštěný nebo hrubý. Velký výběr per pro různá dynamická vertikální měření. Vynikající vertikální a prostorové rozlišení. Lepší dostupnost pro měření povrchové topografie během tribologické studie je ideální pro stanovení korelace mezi vlastnostmi povrchu a výsledky opotřebení a tření.

Mobilní Digitální Zobrazování

Flexibilní mobilní zoom zobrazování a zachycování může být ručně přesunováno pro pohodlné využití schopnosti mikroskopického přiblížení, prohlédnout si zkoušené, zatímco se nahrává. Tato funkce je užitečná zejména pro pozdější kontrolu povrchových opotřebení při skutečné zkoušce. Zvětšení od 5x až 200x jsou k dispozici.

Opotřebení | Tření Software (Wear | Friction Software)

Zahrnuje kompletní sadu funkcí pro instalaci tribometru a analýzu dat opotřebení a tření: výpočet míry opotřebení kuličky a vzorku rychle převede do formátu CSV pro Excel. Snadné filtrování a manipulace s daty a grafy. Další možnosti zahrnují: ukládání poznámek, v reálném čase zobrazení koeficientu tření, teploty, hloubky a elektrický kontakt PIN-Substrát, makra v průběhu zkoušky jednotlivého vzorku při více rychlostech. Automatizované motorizované radiální polohování, ovládání vysokoteplotní pece a ovládání mazání. Bezpečnostní monitorování koeficientu tření s automatickým vypnutím při překročení prahu tření. Pro výpočet oblasti a objemu opotřebené dráhy použijte 3D Mechanický Software. Ovládání všech parametrů: hmotnost, poloměr kuličky, rychlost, čas, vzdálenost, otáčky, teplota a rychlost sběru dat.

3D Mechanický Software

3D Mechanický Software je sběrný software, který se používá v integraci s optickými profilery. Uživatelsky přívětivá možnost skenovat stanovené oblasti zájmu nebo jednotlivého profilu opotřebené dráhy. Sken může být srovnán s pozorováním optickým mikroskopem. Tento software poskytuje tři různé pohledy v reálném čase: 3D falešná barva, 2D falešná barva a 2D analýza drsnosti, výška schodovitosti a oblasti, kterou používá pro výpočet objemového opotřebení. Funkce zvětšení. Export dat ve formátu ASCII a analyzační software Mountain pro rozšířené schopnosti povrchové analýzy.

Aplikace

Tribometry Nanovea měří rotační a lineární opotřebení třením na jednom systému, s teplotou, atmosférou a s možností řízení tekutin. Tribologie je důležitá studie téměř ve všech průmyslových odvětvích, včetně: automobilového průmyslu, letectví, metalurgie, obrábění, nátěrů, farmaceutiky, medicíny, životního prostředí a mnoha dalších.

Dnešní standard pro zítřejší materiály.

Nanovea je výsledkem více než 20 let zkušeností poskytující profesionální řešení a zkušený servis po celé oblasti nano/mikro/makro profilometrie, mechaniky, tribologie, zobrazování a dalších souvisejících oborů v průmyslu výzkumu a vývoje materiálů. Po letech zpětné vazby od klientů a odhodlání poskytovat špičkové instrumentální řešení vznikla v roce 2004 v Kalifornii firma Nanovea jako soukromá společnost. Z kanceláře firmy Nanovea v Irvine v Kalifornii jsou navrhovány a vyráběny Profilometry, Mechanické Testery a Tribometry pro kombinování nejmodernějších zkušebních schopnosti v průmyslu: scratch přilnavost, indentační tvrdost, opotřebení třením a 3D bezkontaktní metrologie na Nano, Mikro a Makro rozsahu. Na rozdíl od jiných výrobců Nanovea také poskytuje laboratorní služby, které nabízejí klientům dostupnost nejnovějších technologií a optimálních výsledků prostřednictvím zdokonalení norem při zkoušení materiálů. Zařízení Nanovea lze nalézt v mezinárodním měřítku význačných vzdělávacích a průmyslových organizací od automobilového průmyslu ke kosmetice, biotechnologie pro zdravotnické zařízení k mikroelektronice a kosmické aplikace. Tisíce klientů spoléhají na Nanovea pro inovativní řešení, technicky dokonalé výrobky, sebevědomou aplikační pomoc a komplexní služby smluvních laboratoří. Posláním Nanovea je zjednodušit pokročilé technologie měření a stimulovat materiálové inženýrství pro společné dobro.