Back to top

vario EL cube

Vysokoteplotní spalování

kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek od mikro (<1 mg) do makro (1g půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 50 mg organické substance.

Největší dynamický rozsah koncentrace prvků a jejich poměrů

až 40 mg C abs. nebo 15 mg N abs. (nebo 100% v závislosti na analytickém modu a matrici vzorku ), od ppm do 100%

Purge&trap chromatografie

Separace plynných složek je prováděna až na třech specifických kolonách  pro perfektní oddělení píků bez jejich překrývání, automatická optimalizace doby analýzy

Vícebodová kalibrace

stabilní po dobu několika měsíců a nezávislá na matrici.

Řízení přístroje se standardním PC pro perfektní výsledky také pro neznámé nebo velmi rozdílné matrice vzorků s integrovaným automatický dávkovačem na až 80 vzorků s dostupnou verzí pro splnění 21 CFR part 11. Možnost vzdáleného servisu díky úplné digitalizaci přístrojové elektroniky.

Jeden základní přístroj pro všechny aplikace

Žádné drahé speciální katalyzátory, snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a dlouhá životnost všech komponent jsou základem nízkých provozních nákladů.

Čistota, bezpečnost, rychlost

Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agrsivní nebo jedovaté chemikálie, nosný plyn je helium ( možnost alternativního použití argonu)

Prosté požadavky na instalaci

48 x 55 cm prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.