Back to top

vario MICRO cube

Vysokoteplotní spalování

Kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece(v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek od mikro (<1 mg) do makro (800 mg půdy)navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 20 mg organické substance

Největší dynamický rozsah koncentrace prvků a jejich poměrů až 7 mg C abs. nebo 10 mg N abs. (nebo 100% v závislosti na analytickém modu a matrici vzorku ), od ppm do 100%

Templotně programovaná desorpce (TPD)

Separace plynných složek s jednou TPD kolonou pro perfektní oddělení píků bez jejich překrývání, automatická optimalizace doby analýzy.

Vícebodová kalibrace stabilní po dobu několika měsíců a nezávislá na matrici.

Řízení přístroje se standardním PC pro perfektní výsledky také pro neznámé nebo velmi rozdílné matrice vzorků s integrovaným automatický dávkovačem na až 120 vzorků s dostupnou verzí pro splnění 21 CFR part 11.

Možnost vzdáleného servisu díky úplné digitalizaci přístrojové elektroniky.

Jeden základní přístroj pro všechny aplikace

Žádné drahé speciální katalyzátory, snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a dlouhá životnost všech komponent jsou základem nízkých provozních nákladů.

Čistota, bezpečnost, rychlost

Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agresivní nebo jedovaté chemikálie, nosný plyn je helium ( možnost alternativního použití argonu)

Prosté požadavky na instalaci

48 x 55 cm prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.