Back to top

3P Instruments

3P Instruments: 3P Micro 300

3P Instruments vznikly přejmenováním německého Quantachromu GmbH a s využitím dlouholetých zkušeností vyvinuly nové automatické sorpční analyzátory plynů a par pro charakterizaci porézních a sypkých materiálů. Nadále poskytují velmi kvalitní servis, spotřební materiál, aplikační podporu i placené analýzy svým německým i evropským zákazníkům bývalého Quantachromu a to v jejich laboratořích v Německu. 3P Instruments mají velký inovační potenciál, což dokazuje rychlý vývoj nového sorpčního analyzátoru 3P Sync a zejména propracovaná řada kryogenního příslušenství cryoTune vhodných pro sorpci plynů za teplot od 82 K po 50 °C s využitím pouze kapalného dusíku a eletrického ohřevu.

3P Instruments se též staly celoevropským prodejním a servisním střediskem chemisorpčních a reaktorových řešení firmou Altamira Instruments, která poskytuje kompletní řešení šitá na míru zákaznickým potřebám.

V případě zájmu o přístroje tohoto dodavatele lze nechat proměřit pár vzorků předem i se podívat na samotný přístroj v aplikační laboratoři.

Řada přístrojů

Automatický sorpční analyzátor měrného povrchu BET a mesopórů

3P Instruments: 3P Micro 300

Fyzisorpční přístroj pro stanovení distribuce mikropórů

3P sync nabízí měřicí přístroj s až čtyřmi analytickými stanicemi a samostatnou měřicí celou p0 pro současné měření (v synchronizaci, pojmenování pro řadu) tlaku nasycených par.