ADAM

Váhy Adam  

Váhy společnosti Adam Equipment se používají již 45 let pro veškeré aplikace a potřeby výzkumných   laboratoří , školství , průmyslu , maloobchodu , farmacie, lékařství a dalších oborů. Portfolio výrobků tvoří širokou škálu od vah analytických včetně vah sušicích pro stanovení vlhkosti nebo sušiny pevných materiálů až po kompaktní průmyslové váhy..

Adam Equipment bylo založeno v roce 1972 s cílem poskytnout kvalitní vybavení pro vážení v dostupných cenách. Dodnes je společnost řízena jedním z jejích zakladatelů  Alanem Storeym.

Adam Equipment je držitelem osvědčení ISO 9001 a má vývojové a výzkumné oddělení ve Velké Británii. Splňuje nebo překračuje většinu mezinárodních norem a nařízení.

V sortimentu Adam Equipment pro laboratorní využití najdete následující typové řady:

CB Compact Balances

 

 

CB Compact Balances

The CB compact scale boasts best-in-class performance and value. Its grade 304 stainless steel pan, sealed keypad and one-piece housing are easy to clean, while built-in battery operation means it can be used anywhere.

Capacity 500g to 3000g
Readability 0.1g to 1g

Nimbus® Analytical Balances

Nimbus® Analytical Balances

Designed with scientists in mind, the Nimbus series of balances offers a range of models that deliver readabilities of 0.1mg.

Capacity 80g to 250g
Readability 0.0001g

Nimbus® Precision Balances

Nimbus® Precision Balances

Designed to be durable, Nimbus precision balances feature solid metal construction throughout the balance to withstand chemicals and rigorous daily use.

Capacity 220g to 22000g
Readability 0.001g to 0.1g

Highland® Portable Precision Balances

Highland® Portable Precision Balances

Highland® balances are well-suited for lab work, field use, and many industrial applications.

Capacity 120g to 6000g
Readability 0.001g to 0.1g

Core® Portable Compact Balances

Core® Portable Compact Balances

No balance can beat the Core for basic weighing value. Core's housing is simple to clean and designed to stack for easy storage. A basic keypad with dual tare keys makes Core balances easy to use.

Capacity 200g to 5000g
Readability 0.01g to 1g

Dune® Portable Compact Balances

Dune® Portable Compact Balances

With a user-friendly, low-profile design, the Dune offers simple operation using just three buttons: on/off, unit, and tare. The portable Dune is AC or battery operated, delivering reliable readings in the lab or field.

Capacity 200g to 5000g
Readability 0.1g to 2g

PMB Moisture Analyser

PMB Moisture Analyser

With simple operation and rapid response time, PMB offers top value in moisture analysis. USB and RS-232 interfaces facilitate connectivity, while another USB port allows storage of test programs and data on flash drives.

Capacity 50g to 200g
Readability 0.001g / 0.01% to 0.01g / 0.05%

LBK Weighing Scales

LBK Weighing Scales

Lightweight and portable, LBK is a superb value for factories, warehouses, labs and offices. Cleaning is simple with the removable stainless steel pan and sealed keypad, while results are highly visible on the large, backlit display.

Capacity 3kg to 30kg
Readability 0.5g to 5g

CPWplus Weighing Scales

CPWplus Weighing Scales

Durable and versatile, CPWplus series features a wide selection of sizes and configurations.

Capacity 6kg to 300kg
Readability 0.002kg to 0.1kg

Warrior Washdown Scales

Warrior Washdown Scales

Ideal for washdown applications and clean room environments, the Warrior features an IP66-rated grade 304 stainless steel base and sealed indicator. The oversized, backlit display is bright and easily visible in any lighting conditions.

Capacity 8kg to 150kg
Readability 0.5g to 10g

OIML Weight Sets

OIML Weight Sets

Adam's OIML weight sets are available in several classes. E2 weights offer superb accuracy for calibrating analytical and precision balances. F1 weights are suitable for calibrating precision balances.

Capacity 1mg-200g

OIML Weights

OIML Weights

Adam’s OIML weights are available in sets or separately. Individual weights are packaged in a plastic box, while weight sets are placed in a lined aluminum box, complete with forceps and white cotton glove.

Capacity 1g

Eclipse® Analytical Balances

Eclipse® Analytical Balances

Designed for researchers, Eclipse analytical balances occupy minimal space, yet maintain optimal performance.

Capacity 100g to 310g
Readability 0.0001g

Eclipse® Precision Balances

Eclipse® Precision Balances

Eclipse precision balances come in several pan sizes. The elegant capacitive touch keypad provides highly efficient operation, and the smooth surface allows fingerprints and spills to be wiped off easily.

Capacity 220g to 32000g
Readability 0.001g to 0.1g

Astro® Compact Scales

Astro® Compact Scales

Ideal for food service tasks, Astro portioning scales feature a large pan and easy-to-clean stainless steel construction. Readings are shown in green on the large display, changing to red if too much weight is placed on the scale.

Capacity 2000g to 8000g
Readability 0.1g to 1g

PGW Precision Balances

PGW Precision Balances

The affordable, dependable PGW precision balance offers numerous features and an intuitive interface to provide an uncomplicated user experience, including easy set-up and operation.

Capacity 150g to 4500g
Readability 0.001g to 0.