Back to top

Angelantoni Test Technologies Srl

Zkušební klimatické a teplotní komory Discovery DM

Roku 1952 uvedla společnost Angelantoni Test Technologies Srl, pod značkou ACS,  na celosvětový trh svoji první řadu zkušebních klimatických komor pro zkoušky materiálů, komponentů a výrobků. Rozsáhlé zkušenosti, flexibilita a špičkové technologie, to vše je již dlouhou dobu zaštítěno značkou ACS, jak v oblasti standardních, tak i speciálních komor.

Jméno Angelantonibylo vždy synonymem k chladícím technologiím jak v oblasti průmyslu, tak i vědy a výzkumu. Počátek firmy  Angelantoni sahá až k datu 1936, kdy byli v její Milánské továrně vyrobeny první chladící systémy. V roce 1952 vyrobila společnost Angelantoni svoji první zkušební klimatickou komoru s regulací teploty a vlhkosti vzduchu. Krátce na to v roce 1953 uvedla na trh svoje první zkušební termostatické vakuové komory. Výsledkem rozsáhlého výzkumu v těchto letech byla řada patentovaných technologií, které se v oblasti zkušebních klimatických a teplotních komor a chladících zařízeních používají dodnes. Pod značkou ACS jsou vyráběny a vyvíjeny zařízení z oblasti klimatických a teplotních zkoušek, stress screening zkoušek a vesmírných simulátorů.

Firma Angelantoni Test Technologies Srl je držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2000 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001:2004.

Zkušební komory Angelantoni na logismarketu

Řada přístrojů

UHS1400 Halt & Hass komora

Komory ACS s názvem UHS jsou speciálně navrženy pro provádění zrychlených zkoušek použitím extrémních environmentálních stresů.

Kalorimetrické komory

Společnost ACS vyvinula řadu standardních kalorimetrů schopných pokrýt prakticky všechny testovací a kvalifikační potřeby pro domácí klimatizační systémy, rozdělené i monoblokové, které fungují výhradně jako klimatizační jednotky nebo také jako tepelná čerpadla.

PV8200 komora

Řada testovacích komor pro solární panely ACS zahrnuje 3 hlavní modely pro provádění všech hlavních zkoušek požadovaných mezinárodními normami, 3 DH modely určené pro zkoušku vlhkého tepla a model UV3000 pro fázi předběžné úpravy UV zářením.

Kompaktní zkušební komory 16, 60, 110 a 200 litrů

Kompaktní zkušební komory ACS poskytují vysokou účinnost v omezeném prostoru, nabízejí malý půdorys, snadnou instalaci, nízkou spotřebu, sníženou úroveň hluku a bohatou základní konfiguraci.

Korozní zkušební komora DCTC600 PN

Nový přístup k diagnostice koroze (DCTC) překonal tradiční koncept "solných sprchových komor".

Modulární pochozí komory Wazzle

Bez ústupků z našich vysokých standardů kvality a spolehlivosti jsme chtěli, zkrátit dodací lhůty na dvanáct týdnů nebo méně a vyhnout se nákladům na vývoj a konstrukci, které jsou obvykle spojeny s komorami vyrobenými na zakázku.

MyKratos Software

MyKratos ™ je hyperkonektivní software pro správu komor ACS, který je vestavěn do stroje v plně integrovaném hardwarovém modulu, který umožňuje ovládání funkcí komory prostřednictvím jakéhokoli místního a vzdáleného připojení.

Discovery My klimatická komora pro testy baterií.

K dispozici je nyní také sada specializovaného příslušenství pro tento specifický trh, optimalizováno podle EUCAR úrovní nebezpečí.

Tepelná škoková komora

ACS tepelné šokové komory představují maximální flexibilitu.

Vakuová komora TD1000

ATT je hrdá na to, že představuje novou a inovativní řadu zkušebních komor pro testování komponentů pro letecký trh. Od roku 1953 ATT navrhuje a vyvíjí kompletní řadu standardních komor pro valuové zkoušky až do 1 mbar.

Vibrační zkušební komora

ACS vibrační testovací komory lze snadno propojit s mnoha různými typy shakerů pro vertikální, horizontální a triaxiální vibrace.

Ghibli - Vysokoteplotní sušárna

ACS nyní nabízí nové vysokoteplotní sušárny řady Ghibli v rozmezí od 58 do 3000 litrů.

Klimatické a teplotní komory Discovery DM

Nové ACS zkušební klimatické a teplotní komory Discovery My jsou ještě více uživetelsky přívětivé, nový "all-in-one" řídící software MyKratos ™ je nyní dostupný také na novém 10" displeji na dveřích komory.