Angelantoni Test Technologies Srl

Roku 1952 uvedla společnost Angelantoni Test Technologies Srl, pod značkou ACS,  na celosvětový trh svoji první řadu klimatických komor pro zkoušky materiálů, komponentů a výrobků. Rozsáhlé zkušenosti, flexibilita a špičkové technologie, to vše je již dlouhou dobu zaštítěno značkou ACS, jak v oblasti standardních, tak i speciálních komor.

Domovská stránka Angelantoni Test Technologies Srl

Jméno Angelantoni bylo vždy synonymem k chladícím technologiím jak v oblasti průmyslu, tak i vědy a výzkumu. Počátek firmy  Angelantoni sahá až k datu 1936, kdy byli v její Milánské továrně vyrobeny první chladící systémy. V roce 1952 vyrobila společnost Angelantoni svoji první klimatickou komoru s regulací teploty a vlhkosti vzduchu. Krátce na to v roce 1953 uvedla na trh svoje první termostatické vakuové komory. Výsledkem rozsáhlého výzkumu v těchto letech byla řada patentovaných technologií, které se v oblasti klimatických komor a chladících zařízeních používají dodnes. Pod značkou ACS jsou vyráběny a vyvíjeny zařízení z oblasti klimatických zkoušek, stress screening zkoušek a vesmírných simulátorů.

Firma Angelantoni Test Technologies Srl je držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2000 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001:2004.

Zkušební komory Angelantoni na logismarketu

Souhrnný katalog komor Angelantoni

 

Výrobky firmy Angelantoni Test Technologies Srl

Firma Angelantoni Test Technologies Srl Vám nabízí širokou škálu standardní produkce klimatických a termostatických komor. Komory jsou dostupné s vnitřním objemem od 16 do 1600 litrů, nicméně podle přání zákazníka mohou být vyrobeny speciální komory libovolného objemu.

Nový přístup ke korozním zkouškám (zkušební komora pro suchou korozi - DCTC®) překonal tradiční přístup "komor se sprchováním solným roztokem". Komora umožňuje velmi spolehlivé studium zkušebních vzorků vystavených koroznímu zatížení (jako je podpovrchová a nitková koroze).