Back to top

CO.FO.ME.GRA.

Kondenzační komora standardní horizontální model D1000

Horizontální kondenzační komora pro korozní zkoušky v saturované atmosféře s konstantní vlhkostí. Vnitřní kapacita zkušební komory je 1000 litrů. Vnitřní část komory je vyrobena kompletně z plastů (PP). Komora je schopna provádět vlhkostní zkoušky podle následujících standardů: DIN50017 pro vlhkostní test v konstantní atmosféře, DIN 50017, DIN 4541, DIN 6270, ASTM D2247, BS 3900:F9 a dalších. Komora byla konstruována podle rozměrových požadavků zákazníka.

Kondenzační komora standardní horizontální model D600

Horizontální kondenzační komora pro korozní zkoušky v saturované atmosféře s konstantní vlhkostí. Vnitřní kapacita zkušební komory je 600 litrů. Vnitřní část komory je vyrobena kompletně z plastů (PP). Komora je schopna provádět vlhkostní zkoušky podle následujících standardů: DIN50017 pro vlhkostní test v konstantní atmosféře, DIN 50017, DIN 4541, DIN 6270, ASTM D2247, BS 3900:F9 a dalších. Komora byla konstruována podle rozměrových požadavků zákazníka.

Kondenzační komora vertikální automatická s SO2 model D200

Kondenzační komora pro korozní zkoušky v saturované atmosféře s konstantní vlhkostí a/nebo s alternativní atmosférou S02 (Kesternich test). Kompletní automatické provedení zkušebního cyklu. Fáze s prostředím saturovaným plynem: zavedení určitého množství SO2 plynu každých 8 hodin při teplotě 40°C, . Environmentální fáze: 16 hodin větrání komory stlačeným vzduchem. Cyklus je opakován nepřetržitě. Komora vyhovuje následujícím standardům: DIN 50018, 50017, 53771, 55358, 55991 - ISO 3231, 4541 - ASTM D 2247 – BS 3900 - F8 - NFT 30-055 a dalším. Vnitřní kapacita zkušební komory je 300 litrů.

Kondenzační komora standardní vertikální model D100

Vlhkostní komora pro korozní zkoušky v saturované atmosféře s konstantní vlhkostí. Vnitřní kapacita zkušební komory je 300 litrů. Vnitřní část komory je vyrobena kompletně z plastů (PP). Komora je schopna provádět vlhkostní zkoušky podle následujících standardů: DIN50017 pro vlhkostní test v konstantní atmosféře, DIN 55358, DIN 55991 - ASTMD 2247 - BS 3900 /F9 - NFT 30-055 - ISO6270 a dalších.

Kondenzační komory

Společnost CO.FO.ME.GRA. nabízí dva modely vertikálních kondenzačních komor (D100 a D200) a další dva modely horizontálních kondenzačních komor (D600 a D1000). Mimo uvedených modelů může být, podle přání zákazníka, dodán jak vertikální, tak i horizontální model zkušební kondenzační komory s vnitřním prostorem požadovaných rozměrů.

Zkušební kondenzační komory jsou určeny pro konstantní, nebo cyklické korozní zkoušky ve vlhkostí saturované atmosféře. Komora D200 umožňuje také zkoušku v SO2 atmosféře (Kesternich test).

Vertikální korozní komory CORROSIONBOX

Inovativní kompaktní vertikální modely s předními dveřmi a italským designem pro korozní zkoušky. Vertikální korozní komory s vnitřním objemem 400 a 1000 litrů mohou být vybaveny základní nebo pokročilou řídící jednotkou. Korozní komory jsou vhodné pro kontinuální zkoušky atmosferické koroze v solné mlze, kondenzační zkoušky a cyklické korozní zkoušky

CORROSIONBOX 400/1000

  • Jednoduchá, levná komora pro kontinuální zkoušky atmosferické koroze solným roztokem a kondenzační zkoušku.
  • Pevná konstrukce z polypropylenu tloušťky 10 mm se zabudovaným zásobníkem pro solný roztok o objemu 110 (model 400) nebo 260 litrů (model 1000)
  • Velké skleněné čelní dveře pro jednoduché vložení vzorků a  kontrolu zkušebních podmínek. Strop komory je do špičky, čímž předchází odkapávání kondenzátu na vzorky.
  • Čidlo hladiny solného roztoku.
  • Sprejovací tryska celá z plastu, vhodná pro AASS a CASS zkoušky.

CORROSIONBOX He 600/1000/2000

Konstrukce komory

  • Komora pro kontinuální zkoušky atmosferické koroze solným roztokem, kondenzační zkoušky a cyklické korozní zkoušky.
  • Pevná konstrukce z polypropylenu tloušťky 10 mm se zabudovaným zásobníkem pro solný roztok o objemu 130 (model 600) nebo 165 litrů (model 1000)
  • Průhledné víko pro jednoduchou kontrolu zkušebních podmínek. Víko je do špičky, čímž předchází odkapávání kondenzátu na vzorky.
  • Otočný kryt s vodním těsněním.
  • Sprejovací tryska celá z plastu, vhodná pro AASS a CASS zkoušky.

Korozní komory CORROSIONBOX

Zkušební korozní komory CORROSIONBOX nabízejí prostorově úsporné inovativní řešení pro zkoušky atmosferické koroze v solné mlze, zkoušky v kondenzační atmosféře čistých vodních par, zkoušky v kondenzační atmosféře s přísadou SO2 (Kesternich test) a cyklické korozní zkoušky. Společnost CO.FO.ME.GRA nabízí celkem 10 modelů solných korozních komor v horizontálním nebo vertikálním uspořádání.

Stránky