Back to top

DataPhysics

DataPhysics - Váš kompetentní partner pro měření kontaktního úhlu, povrchového a mezifázového napětí, pro analýzu stability a pro generování vzdušné vlhkosti

Měření kontaktního úhlu, povrchového napětí, povrchové energie pevných látek, práce adheze a dalších relevantních parametrů pro vědu povrchů je naší hlavní kompetencí. Naše tenziometry, přístroje pro měření kontaktních úhlů a tenziometry s rotující kapkou jsou celosvětově známé ve vědě a průmyslu jako spolehlivé přístroje.
Široký rozsah příslušenství pro přístroje na měření kontaktních úhlů a tenziometry činí také náročné měřicí úlohy snadno zvládnutelné. Měření povrchového napětí nebo kontaktního úhlu až do 1800 °C, pod vysokým tlakem či vysokým vakuem nepředstavuje s našimi přístroji žádný problém.
Na webových stránkách firmy DataPhysics naleznete teoretické i praktické informace o používaných technikách a způsobech jejich měření.

DataPhysics Instruments - rozumí rozhraním!

  Řada přístrojů

  Tensiometr DCAT 9

  Tenziometry pro stanovení kontakních úhlů, povrchového a mezifázového napětí, kritické micelární koncentrace, hustoty, povrchového napětí a rychlosti sedimentace a penetrace.

  Měření kontaktního úhlu, povrchového a mezifázového napětí, povrchové energie pevných látek, práce adheze, aj.

  SVT 20N

  Slouží pro měření velmi nízkých mezifázových napětí a mezifázových reologických vlastností. Uplatňují se pro analýzu účinnosti surfaktantů při vývoji emulzí a při zvětšování těžby ropy.