Dataphysics

 

DataPhysics

Měření kontaktního úhlu, povrchového napětí, povrchové volné energie pevných látek a dalších parametrů spojených s jevy spojenými s povrchy látek a jevy na jejich rozhraních.

Výrobky DataPhysics -  tenziometry,   přístroje na  měření kontaktního úhlu  a   tenziometry s rotující kapkou – jsou známé svou přesností a spolehlivostí.

Základní přístroje lze doplnit šírokým rozsahem příslušenství usnadňujícím měření nebo jeho prováděním v extrémních podmínkách až 1800°C nebo ve vysokém vakuu či za vysokého tlaku. Tyto možnosti jsou shrnuty v této brožuře.

Na stránkách DataPhysics www.dataphysics.de naleznete i další produkty – generátory vlhkosti a přístroje pro charakteristiku disperzních materiálů.

Teoretické i praktické informací o kontaktním úhlu, povrchové energii, mezifázovém napětí a způsobech jejich měření, včetně literatury najdete na stránce http://www.dataphysics.de/index.php?id=14&L=2

 

Optické měření kontaktního úhlu

 • řada přístrojů OCA

 • OCA 15EC (pdf)                - základní varianta přístroje s omezeným množstvím příslušenství, vhodná pro QC laboratoře či výuku na univerzitách
 • OCA 15Pro                         - varianta přístroje OCA 15 připravená pro upgrade na verzi OCA 25
 • OCA 25 (pdf)                      - poloautomatický přístroj vodný nejen pro výzkumné laboratoře
 • OCA 50 (pdf)                      - automatická analýza s pomocí plně elektronicky ovládaného polohování
 • OCA 100/100Micro (pdf)  - plně automatická analýza s pomocí elektronicky ovládaného polohování, autofocusu a změnou pozorovacích úhlů
 • speciální modely OCA

 • OCA 25-HTV 1800 (pdf)   - vysokoteplotní varianta (až 1800 °C) a s možností práce ve vakuu
 • OCA 25-PMC 750 (pdf)    - vysokotlaká varianta vhodná zejména pro ropný průmysl
 • PCA 100M (www)              - přenosná varianta
 • PCA 100R (www)              - vhodná pro zařazení do výrobního procesu
 • příslušenství OCA (www)

 • Dávkovací systémy kapalin
 • Jednotky pro řízení teploty a parametrů prostředí
 • Systémy pro držení a polohování vzorků
 • Vysokorychlostní video systémy
 • Speciální příslušenství
 • Softwarové moduly pro vyhodnocení dat

Tensiometry

 • řada DCAT (www)

 • DCAT 9 (pdf)
 • DCAT 15 (pdf)
 • DCAT 21 (pdf)
 • DCAT 21SF (pdf)
 • příslušenství DCAT (www)

 • Jednotky pro řízení teploty
 • Manipulace s kapalinami
 • Držáky vzorků
 • Speciální příslušenství
 • Standardy
 • Softwarové moduly

Tenziometry s rotující kapkou (www)

 • SVT 15
 • SVT 20N (pdf)
 • Měřící cely s řízenou teplotou
 • Příslušenství
 • Softwarové  moduly

 

 

OCA 15EC

OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho analýzy s omezenými prostředky na pořízení přístroje. OCA 15EC lze snadno  rozebrat pro pohodlný transport i dovybavit řadou opčních příslušenství.

Vlastnosti základní konfigurace přístroje:

 • Horizontální i vertikální poloha stolku pro vzorek jsou manuálně nastavitelné.
 • µEye USB 2.0 kamera s 740 x 480 px a max. počtem 311 snímků za sekundu.
 • Měřicí video systém s vysoce účinným parfokálním objektivem s 6násobným zoomem, s jemným spojitým zaostřováním a nastavitelným pozorovacím úhlem.
 • Jeden až dva manuální dávkovací systémy.
 • Osvětleníoptické cesty s nastavitelnou intenzitou bez hystereze.
 • max. rozměr vzorku 220 x ? x 70 mm (L x W x H; ? bez mechanických limitů)

Opční příslušenství OCA :

 • Vysokorychlostní USB kamera (max. 311 snímků/s) nebo vysokorychlostní videosystém UpHSV 1220/3000 (max. 1220 resp. 3000 snímků/s)
 • Ruční naklápěcí základna TBA 60M. Nově lze rozšířit též o elektronickou naklápěcí jednotku TBU 95.
 • Velký rozsah polohovacích a přidržovacích systémů pro vzorek včetně jednotek pro folie nebo papíry FSH 30 a FSC 80/150, nebo přísavná destička SP 100 na držení tenkých pružných vzorků s nastavitelnou přísavnou plochou
 • Platforma EWP 100 pro  analýzu přisedlé nebo visící kapky v definovaném elektrickém poli
 • Dostupné softwarové moduly pro OCA 15EC jsou:
  • SCA 20 — kontaktní úhel
  • SCA 21 — povrchová volná energie
  • SCA 22 — povrchové a mezifázové napětí
  • SCA 23 — obrys ( lamella contour )

    

OCA 15Pro

Měřicí systém kontaktního úhlu OCA 15Pro založený na záznamu videa je základem profesionálních systémů na určení povrchové energie pevných látek, měření kontaktního úhlu a analýzu tvaru kapky. Je navržen především pro aplikace, které mohou být obslouženy dávkováním dvou kapalin. Rozšířitelnost dalšími jednotkami příslušenství OCA a jednotkami s řízením teploty a parametrů prostředí ovládanými softwarem zvyšuje počet možných aplikací.

OCA 15Pro lze povýšit na model OCA 25.

Vlastnosti základní konfigurace přístroje:

 • Poloha stolku pro vzorek je manuálně nastavitelná ve třech osách pomocí vysoce přesné a jemné mechaniky.
 • Kamera s vysoce účinným parfokálním objektivem s 6násobným zoomem, s jemným spojitým zaostřováním a nastavitelným pozorovacím úhlem.
 • Měřicí video systém s USB kamerou (max. 123 snímků/s)..
 • Osvětlení optické cesty s nastavitelnou intenzitou bez hystereze.
 • max. rozměr vzorku 220 x ? x 70 mm (L x W x H; ? bez mechanických limitů)

Varianty

OCA 15LHT-SVpro užití s vysokoteplotní pecí HTFC 1500HV nebo HTFC 1800 HV.

 

Opční příslušenství OCA ( výběr nejdůležitějších doplňků ):

 • Vysokorychlostní USB kamera (max. 311 snímků/s) nebo vysokorychlostní videosystém UpHSV 1220/3000 (max. 1220 resp. 3000 snímků/s)
 • Jednoduchý a dvojitý dávkovací systém SD-DM / DD-DM pro použití se standardními a jednorázovými stříkačkami a jehlami.
 • Electronické vícenásobné jednotky přímého dávkování DDE/1 nebo DDE/2
 • Až dvě electronické dávkovací jednotky ESr-D se softwarově řízeným dávkovacím objemem a rychlostí dávkování.
 • Electronická naklápěcí základna TBU 95 (nebo TBU 100 pokud jsou použity DDE/1 nebo DDE/2) a manualní naklápěcí základna TBA 60M
 • Templotní a environmentální kontrolní systémy (-30…1800 °C a 1 mPa… 5·106 Pa).
 • Velký rozsah polohovacích a přidržovacích systémů pro vzorek včetně jednotek pro folie nebo papíry FSH 30 a FSC 80/150, nebo přísavná destička SP 100 na držení tenkých pružných vzorků s nastavitelnou přísavnou plochou
 • Platforma EWP 100 pro  analýzu přisedlé nebo visící kapky v definovaném elektrickém poli
 • Dostupné softwarové moduly pro OCA 15EC jsou:
  • SCA 20 — kontaktní úhel
  • SCA 21 — povrchová volná energie
  • SCA 22 —povrchové a mezifázové napětí
  • SCA 23 — obrys ( lamella contour )

 

DCAT 9

DCAT 9 je výkonný, plně automatický tenziometr v ekonomickém provedení. Je vhodný pro měření povrchového a mezifázového napětí a hustoty kapalin a pevných látek.

Je vybaven vážicím systémem s možností interní i externí kalibrace pomocí standardních závaží.

Model DCAT 9T má místo standardního držáku nádobky vzorku SVH 50/70 jednotku TV 70 s řízenou teplotou.

Vlastnosti základní konfigurace přístroje:

 • vysoce přesný elektrodynamický kompenzační vážící systém s automatickou nebo manuální (externí) kalibrací
 • softwarově řízený motorizovaný výškový posuv nádobky se vzorkem s proměnnou rychlostí
 • automatické electronické spojení s vahami
 • integrovaná měřicí a řídící elektronika
 • osvětlený prostor vzorku
 • softwarově řízené magnetické míchání
 • držák nádobky vzorku SVH 50/70 (DCAT 9)
 • řídící jednotka teploty TV 70 s Pt100 (DCAT 9T)
 • digitální thermometerteploměr s připojením pro dva senzory Pt 100 (DCAT 9T)

 

DCAT 11

Tenziometr a měřák dynamického kontaktního úhlu DCAT 11 je standardní přístroj na váhově založená měření kontaktního úhlu, povrchového a mezifázového napětí, kritické koncentrace pro tvorbu mice, hustoty, sedimentační a penetrační rychlosti a penetračního odporu.

Vlastnosti základní konfigurace přístroje:

 • vysoce přesný elektrodynamický kompenzační vážící systém (rozsah 10 µg až 210 g) s automatickou kalibrací
 • softwarově řízený motorizovaný výškový posuv  až 74 mm s rozlišením 0.1 µm) s proměnnou rychlostí (0.74 µm/s až 500 mm/min).
 • automatické electronické spojení s vahami
 • integrovaná měřicí a řídící elektronika s připojenímpro dvě teplotní čidla Pt 100(-60 až +450 °C s rozlišením ± 0.01 K resolution podle 1/3 DIN IEC 751, Class B).
 • Displej pro data vážení, teplotu a další informace.
 • osvětlený prostor vzorku s vstupem pro inertní plyn nebo páru
 • USB interface pro připojení k PC

K DCAT-11 lze připojit všechna DCAT příslušenství s výjimkou jednotky TEC 250/DCAT pro řízení teploty.

 

 

 

 

SVT 20N

Tenziometr založený na videu rotující kapky SVT 20N je specializovaný optický přístroj pro měření extrémně nízkých mezifázových napětí. Tato měřicí technika nabízí neporovnatelné možnosti pro analýzu účinnosti surfaktantů při vývoji emulzí nebo při zvýšení těžby ropy. V kombinaci se softwarovými moduly SVTS 20, SVTS 21, a SVTS 22 poskytuje SVT 20N následující funkce:

 • Automatické řízení electronické naklápěcí základny pro umístění rotující kapky podél rotační osy kapiláry
 • Automatické změny rychlosti rotace
 • Měření a analýza statické, časové a teplotní závislosti mezifázového napětí (1·10-6   až  2·103 mN/m) podle metody rotující kapky a metody oscilující rotující kapky.
 • Měření a analýza 2D a 3D rozšířených relaxací visko-elastických kapalin a kapek izolovaných membránou pomocí změny rychlosti rotace.
 • Určení meze kluzu kapalných krystalů.
 • Určení disperzních a polárních částí kapalin na základě mezifázového napětí s mezními chybami.
 • Výpočet geometrie rotujících kapek vzhledem k rotační ose.

Vlastnosti přístroje v základní konfiguraci:

 • Vysoce dynamický, electronicky komutovaný stejnosměrný motor se softwarově řízenou rychlostí (0 až 20 000 ot/min; ± 0.001 ot/min)  s realizací rychlostních skoků (± 2 000 ot/min/s) a sinusoidálních změn rychlosti (0.01 až 200 Hz) pro relaxační měření.
 • Kamera s vysoce účinným parfokálním objektivem s 6násobným zoomem, s jemným spojitým zaostřováním a nastavitelným pozorovacím úhlem.
 • Měřicí video systém s USB kamerou (max. 146 snímků/s).
 • USB spojení s PC (nebo notebookem).
 • Osvětlení LED se softwarem řízeným nastavením intenzity a strobovacího kmitočtu.
 • Integratovaná dotyková obrazovka pro řízení základních funkcí.
 • Automaticky  softwarově řízené nastavení polohy a náklonu.
 • Automatická kalibrační funkce pro korekci optické deformace způsobené kapilárami ( efekt cylindrické čočky).