Back to top

Elementar

Elementar

Elementar Analysensysteme je přední světový výrobce elementárních analyzátorů nekovových prvků jako je uhlík, dusík, síra, vodík, kyslík a chlor ve všech organických a většině anorganických látkách.  

Něměcká firma má původ v oddělení analytické instrumentace technologické skupiny Heraeus s tradicí ve výrobě CHNS analyzátorů v Hanau u Frankfurtu po dobu více než 110 let.

 

TOC a analýza vod

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí. Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete.

Přístroje pro stanovení TOC a analýzu vody firmy Elementar nabízejí rychlé a snadné stanovení celkového organického uhlíku ve vodě a pevných látkách. Robustní konstrukce zaručuje nejvyšší možnou dobu provozu bez přerušení měření.

soli TOC cube

Stanovení TOC v pevných látkách je v poslední době stále důležitější. Obsah TOC není důležitý jen pro hodnocení odpadů, ale také při posuzování půdy. Nový soli TOC cube nabízí uživatelům možnost měření nejen celkového organického a celkového anorganického uhlíku, ale také určení zbytkového oxidovatelného uhlíku (ROC). Kromě klasického stanovení TOC metodou okyselení vzorku lze použít i metodu teplotní rampy, která nevyžaduje pracnou úpravu vzorků s použitím kyselin.

Přístroje pro organickou elementární analýzu (CHNS, O, Cl)

Uhlík, vodík, dusík, kyslík a síra jsou základními prvky živé přírody. Jejich kvantitativní stanovení v  nejrůznějších látkách, elementární analýza, je původem a podstatou portfolia výrobků Elementar.

Naše specializované přístroje pro organickou elementární analýzu nabízejí jedinečnou všestrannost. Díky proprietární technologii Advanced Purge and Trap (APT) lze spolehlivě stanovovat C a N až v elementárních poměrů 12 000: 1. Volitelné konverzní sady umožňují kdykoliv nastavit každý přístroj pro speciální aplikace.

vario TOC cube

TOC/TNb analýza bez omezení

Poprvé je kombinována  ppb-citlivost měření TOC nebo TNb ve vodných roztocích s přesností a spolehlivostí erganické elementární analýzy pro měření až téměř 100% koncentrací uhlíku v jakékoliv matrici. Oxidace vázaného uhlíku probíhá vysokoteplotním rozkladem za podpory katalyzátoru při teplotě volitelné až do 1,200 °C.

trace SN cube

Síra a uhlík se nacházejí v nízkých koncentracích v uhlovodících jako je benzin, diesel nebo přírodní plyn. Nový trace SN cube navazuje na úspěch vario TRACE S/N s nástřikem kapalných vzorků na již osvědčené platformě cube

Měřicí metody:

Přímý nástřik kapalných vzorků na oddělené  vstupy pro určení N a S. Spálení v nosném plynu až do 1150 °C.

Dva přístroje v jednom:

vario MAX cube

vario MAX cube CN

Makro analyzátor pro simultánní určení CN.

Tento analyzátor je obzvláště vhodný pro analýzu masa, zrní, potravin, mléčných produktů a piva pro určení proteinového dusíku (N mod). Typické aplikace v CN modu zahrnují rostlinné tkáně, půdy, vzorky kompostů a přírodních hnojiv včetně kapalných extraktů těchto materiálů.

Vzhledem k opakovatelné použitelnosti spalovacích kelímků a automatickému odstraňování popele je manipulace snadná a měření cenově výhodné.

vario MACRO cube

Vysokoteplotní spalování

Kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek optimalizované pro makro (až 1,5 g půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 200 mg organické substance.

vario EL cube

Vysokoteplotní spalování

kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek od mikro (<1 mg) do makro (1g půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 50 mg organické substance.

Stránky