Back to top

LUM Instruments

LUM GmbH je německá firma s výsadním postavením na trhu analyzátorů pro urychlené testování stability disperzí (suspenze, emulze) a nově též pro testování kompozitních materiálů. LUM nabízí inovativní řešení v následujících odvětvích:

 • zrychlená analýza disperzí i analýzy v reálném čase,
 • analýza stability
 • separační analýza
 • materiálové testování
 • stanovení distribuce velikosti částic

Přístroje firmy LUM jsou využívány v mezinárodním chemickém, potravinářském, kosmetickém, farmaceutickém a mnoha dalších odvětvích. LUM též nabízí své analytické služby, znalosti a kompetence ve výše uvedených oborech.

Komplexní analýza disperzí

Aplikace pro:

 • Inkousty
 • Pigmenty
 • Jídlo
 • Nápoje
 • Kosmetiku
 • Farmaceutické produkty
 • Chemické produkty
 • Kaly
 • Ropu
 • Maziva Polymery Gely
 • Agrochemikálie

 

Měření:

 • Stability
 • Velikosti částic
 • Separace
 • Rozvrstvování
 • Odtok pěny
 • Flotace
 • Skladovatelnost
 • Koagulace
 • Sedimentace
 • Agregace
 • Síla flokulace
 • Koalescence
 • Odvodňování