LUM Instruments


LUM GmbH je německá firma s výsadním postavením na trhu analyzátorů pro urychlené testování stability disperzí (suspenze, emulze) a nově též pro testování kompozitních materiálů. LUM nabízí inovativní řešení v následujících odvětvích:

 • zrychlená analýza disperzí i analýzy v reálném čase,
 • analýza stability
 • separační analýza
 • materiálové testování
 • stanovení distribuce velikosti částic

Přístroje firmy LUM jsou využívány v mezinárodním chemickém, potravinářském, kosmetickém, farmaceutickém a mnoha dalších odvětvích. LUM též nabízí své analytické služby, znalosti a kompetence ve výše uvedených oborech.

Komplexní analýza disperzí

Aplikace pro:

 • Inkousty
 • Pigmenty
 • Jídlo
 • Nápoje
 • Kosmetiku
 • Farmaceutické produkty
 • Chemické produkty
 • Kaly
 • Ropu
 • Maziva Polymery Gely
 • Agrochemikálie

 

Měření:

 • Stability
 • Velikosti částic
 • Separace
 • Rozvrstvování
 • Odtok pěny
 • Flotace
 • Skladovatelnost
 • Koagulace
 • Sedimentace
 • Agregace
 • Síla flokulace
 • Koalescence
 • Odvodňování

 

 

LUMiSizer® Analyzátor disperzí

Velikost částic a jejich distribuce, stabilita a určení skladovatelnosti, konsolidace a síťová struktura

Požadovaný objem vzorku: 0.1 - 2.0 ml
Koncentrace vzorku: 0.1 - 90 Vol%
Viskozita vzorku: 0.8 - 108 mPas
Dispergované částice: 0.05 - 1000 µm

měří až 12 vzorků najednou
RCF: 6 - 2300 xg (relativní odstředivé zrychlení) poskytuje až 4500násobné urychlení analýzy
LS 610 řízení teploty: 4 - 45 °C
LS 611 řízení teploty: 4 - 60 °C
LS 612 řízení teploty l: 15 - 45 °C

LUMiFuge® Analyzátor stability

Klasifikace stability
Určování skladovatelnosti
Rychlé určování (fingerprint)
Požadovaný objem vzorku: 0.1 - 2.0 ml
Koncentrace vzorku: 0.1 - 90
Vol% Viskozita vzorku: 0.8 - 108 mPas

8 kanálů
LF 110 6 - 2300 xg 4 - 45 °C
LF 111 6 - 2300 xg 4 - 60 °C
LF 112 6 - 2300 xg 15 - 45 °C
LF 113 11 - 1140 xg 35 - 60 °C
LF 114 11 - 1140 xg pokojová teplota

LUMiReader® Analyzátor separace

Analyzátor separace
Rychlé jevy separace (demixing)
Koalescence při původních podmínkách
Flokulace při původních podmínkách
Obohacení separace náklonem
Požadovaný objem vzorku: 0.4 - 4.0 ml
Koncentrace vzorku: 1 - 90 Vol%

Náklon 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
LR 413-1 1 kanál, 30 - 60 °C
LR 413-3 3 channels, 30 - 60 °C

 

 

LUMiFrac® Inovativní analyzátor soudržnosti

LUMiFrac je inovativní analyzátor adheze využívající odstředivou sílu pro měření více vzorků najednou. Poskytuje hodnoty přilnavosti a pevnosti v tahu i střihu jako absolutní fyzikální veličinu v N/mm2.

LUMiFrac přímo zvyšuje radiální odstředivé síly na testovaný vzorek s přesně definovanými přírůstky. Stanovuje s vysokým rozlišením otáčky za minutu v okamžiku lomu vzorku.

Není třeba žádné upínání nebo speciální bezpečnostní opatření. Po zasunutí až 8 vzorků do označených míst rotoru jste připravení měřit. Unikátní přístup pro testování až 8 vzorků současně má za následek bezpříkladnou přesnost a snižuje dobu měření o 85 %. LUMIFrac se stává standardem v testování přilnavosti a koheze.

Klíčové výhody analyzátoru LUMIFrac:

 • snadná příprava vašeho vzorku pro měření,
 • za identických podmínek se analyzuje až 8 vzorků,
 • vůbec žádné upínání vzorků – jednoduše se vloží a začne se měřit,
 • proměnné rychlosti testování,
 • flexibilní cyklování zatížení,
 • široký rozsah testovací síly (0,1 N až 6,5 kN),
 • testování za různých teplot,
 • úspora nákladů vícenásobným použitím testovacích závaží,
 • splňuje normy ISO 4624, DIN EN 15870, DIN EN 14859-2.

Analyzátor najde uplatnění při:

 • zkoušce tahem i střihem,
 • únavových testech,
 • „Pull off“ testech,
 • kontrole jakosti,
 • zkoušení kohezní a adhezivní pevnosti,
 • zkoušce vazební síly,
 • testech kompozitních materiálů, lepidel, filmů, vrstev, nátěrů nebo kontrole povrchové úpravy.