Malvern

 

Domovská stránka Malvern

Novinky

O společnosti

Firma Malvern vyrábí a dodává na světové trhy širokou škálu systémů pro charakterizaci velikosti částic v disperzích, emulsích a koloidních látkách jak v naředěném tak koncentrovaném stavu.

Malvern Instruments je významnou firmou v oblasti vývoje a výroby přístrojových technik pro kontrolu materiálových vlastností jako je velikost částic , tvar částic, zeta potenciál, molekulová hmotnost, reologické vlastnosti a chemické složení látek. Firma Malvern zároveň podporuje svoji rozsáhlou expertisou, zkušenostmi a  zázemím aplikační laboratoře své zákazníky v oblasti výzkumu, vývoje a výroby poradenstvím a vlastním vývojem metod a operačních procedur. Tento fakt se dá na úvod  prokázat prostým nahlédnutím na stránky  www.malvern.com

Stanovení:

Stanovení distribuce velikosti částic je velmi významný parametr napříč širokou škálou průmyslových odvětví. Stabilita, chemická reactivita, opacita, tekutost a mechanické vlastnosti se odvíjí od velikosti a charakteru částic. Získání přesných informací o velikosti a charakteru částic v každé fázi výroby, od vývoje až po vlastní výrobu a kontrolu výsledné kvality je naprosto zásadní podmínka každého výrobního postupu.

Malvern - Bohlin Instruments

Stanovení:

Rotační viskozimetry a rheometry

  • Adhesiva
  • Bitumeny
  • Keramika
  • Nátěry
  • Tiskařské barvy
  • Plasty a kaučuky
  • Farmacie
  • Potraviny
  • Stabilita disperzí

Koncem roku 2009 uvádí firma malvern na světové trhy nový, zásadně přepracovaný typ rotačního reometru KINEXUS s velmi zajímavými a užitnými vlastnostmi: viz. článek “Reometry překonávají dosavadní limity