Back to top

Malvern

Zetasizer Nano

Přístrojová řada Zetasizer Nano umožnuje měření až pěti nejdůležitějších parametrů při studiu kapalných diperzí nanomateriálů v koloidní a polymerní problematice, a to analýzu velikosti částic, měření zeta potenciálu, stanovení molekulové hmotnosti, měření mobility bílkovin a mikroreologie. Částice a molekuly od 0,3 nanometru do 10 mikronů lze analyzovat řadou variant, které vyhovují vašim aplikacím a rozpočtu.

Morphologi

Morfologické zobrazování se v laboratorní sadě nástrojů pro charakterizaci částic rychle stává základní technologií. Morphologi 4 je plně automatizovaný systém statické analýzy obrazu, který poskytuje úplný a podrobný popis morfologických vlastností práškových materiálů. Morphologi 4-ID kombinuje stejnou automatizovanou analýzu statických obrazů s Ramanovou spektroskopií v jediné integrované platformě, která poskytuje pro každou částici specifický morfologický popis chemického otisku v rámci směsi.

NanoSight

Přístrojová řada NanoSight využívá analýzu trasování nanočástic (NTA) pro jejich charakterizaci od velikosti 10 nm do 2000 nm* v roztocích o koncentraci 10^7 - 10^9 částic. Každá částice je individuálně, ale souběžně s ostatními, analyzována přímým pozorováním a měřením difúze. Tato metodika měření jednotlivých částic poskytuje výsledky s vysokým rozlišením pro distribuci a koncentraci velikosti částic, zatímco vizuální ověření poskytuje uživatelům dodatečnou důvěru ve své výsledky.

Zetasizer WT

On-line měření zeta potenciálu – pro řízení koagulace!

Zetasizer WT je zcela automatizovaný systém, který poskytuje on-line měření zeta potenciálu. Sledování účinnosti flokulace a efektivity neutralizace povrchových nábojů tak probíhá v reálném čase. Tento přístroj zaručuje on-line měření nábojů, na které se můžete opravdu spolehnout!.

Zetasizer Nano Z

Dedicated zeta potential analyzer

The Zetasizer Nano Z system is dedicated to the measurement of zeta potential and electrophoretic mobility in aqueous and non-aqueous dispersions using Laser Doppler Micro-Electrophoresis.

Stránky