Back to top

Malvern

O společnosti

Firma Malvern vyrábí a dodává na světové trhy širokou škálu systémů pro charakterizaci velikosti částic v disperzích, emulsích a koloidních látkách jak v naředěném tak koncentrovaném stavu.

Malvern Instruments je významnou firmou v oblasti vývoje a výroby přístrojových technik pro kontrolu materiálových vlastností jako je velikost částic , tvar částic, zeta potenciál, molekulová hmotnost, reologické vlastnosti a chemické složení látek. Firma Malvern zároveň podporuje svoji rozsáhlou expertisou, zkušenostmi a  zázemím aplikační laboratoře své zákazníky v oblasti výzkumu, vývoje a výroby poradenstvím a vlastním vývojem metod a operačních procedur. Tento fakt se dá na úvod  prokázat prostým nahlédnutím na stránky  www.malvern.com

Řada přístrojů

Kinexus

Rotační reometry Kinexus s unikátním řídícím programem rSpace, které umožňující více než stanovení tokových a viskoelastických vlastností zkoumaných materiálů.

Automatizovaný morfologický optický mikroskop s ramanovým spektrometrem pro analýzu velikosti, tvaru a složení částic s automatickou disperzní jednotkou pro práškové materiály, držáky pro filtry i celami pro suspenze a emulze.

Z videozáznamu trajektorií pohybu částic se stanovuje distribuce velikosti, rychlosti a koncentrace částic od 10 do 2000 nm. Částice lze rozlišit pomocí fluorescence i intenzity rozptýleného světla až 4 vlnových délek.

Přístrojová řada Zetasizer Nano umožnuje kombinovat výběr až tří nejdůležitějších parametrů při studiu nanomateriálů v koloidní a polymerní problematice, a to analýzu velikosti částic, měření zeta potenciálu a stanovení molekulové hmotnosti.

    Přístroje

    Přístroj na stanovení distribuce velikosti částic v práškových materiálech, suspenzích a emulzích,  MASTERSIZER.

    Zetasizer WT

    On-line měření zeta potenciálu – pro řízení koagulace!