Orbis BV

www.orbisbv.com

 

Společnost Orbis BV, založená r. 1998, se specializuje na vývoj, výrobu a prodej přístrojů pro petrochemii a chemii. Její skutečná historie sahá více než 30 let do minulosti, hlavním polem působnosti jsou destilační přístroje, ať již manuální, poloautomatické i automatické.

 

PAMv2

Jejím nejnovějším přínosem pro analýzu zejména v oblasti petrochemie je přístroj PAMv2 pro automatickou atmosférickou destilaci, pracující podle norem a postupů: 

ASTM D86, D1078, D850, E123, IP195, IP191, IP123, DIN51751, NFM07-002, EN ISO 3405, JIS K2254, ISO918, BS2000 Parts 123, 191, 195, BS 7392, 10% residue for carbon residue measurement, Gasoline E10 & E15 samples.

 

Přístroj PAMv2 splňuje nejpřísnější požadavky:

- ORBIS Volume Scanner - který naprosto přesně odečítá objem destilátu na úrovni menisku, jako lidským okem, tím jsou eliminovány chyby odečtu. Zařízení pro odečet hladiny destilátu nemá žádné pohyblivé části.

- Systém je automaticky kalibrován před každou destilací, chlazení peltierovým efektem umožňuje stálou kontrolu teploty chladiče. Objemy jímaných frakcí a teplotu lze během destilace odečítat na displeji přístroje.

- Teplotní čidlo (teploměr) je identifikováno systémem a poskytuje další kalibrační údaje destilační jednotce. Čidlo je identifikováno unikátním ID číslem

- Automaticky může být stanovována hodnota destilačního zbytku (Automatic Residue Determination) a řízení ukončení destilace ( Automatic Final Heat Adjustment). Tyto funkce zjednodušují ovládání a zvyšují opakovatelnost a reprodukovatelnost stanovení.

- Při běhu analýzy je možné měnit parametry, jako je teplota chladiče nebo jímače (odměrného válce). Dále je možné měnit teplotu topného tělesa

- Peltierovy články, použité pro chlazení, jsou velmi spolehlivé

- Jednotka ORBIS BV má velmi nízké  nároky na údržbu

 

Prospekt ke stažení

 

Nově nabízíme přístroj pro stanovení filtrovatelnosti AirSTAR CFPP.