Back to top

Tinius Olsen Ltd.

Společnost Tinius Olsen byla založena roku 1880 a patří tak mezi nejstarší výrobce univerzálních zkušebních  strojů (tzv. trhaček) na světě. V současné době je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců a dodavatelů zkušebních strojů pro hodnocení mechanických vlastností materiálů.

Zkušební stroje firmy Tinius Olsen jsou určeny pro použití v oblasti výzkumu a vývoje, kontroly kvality a v provozu. Jsou vhodné pro měření a kontrolu vlastností materiálů, jako jsou kovy, kompozity, polymery, pryže, textilie, lepidla a další, včetně již hotových výrobků. Dostupná je kompletní škála mechanických a fyzikálních zkoušek včetně tahu, tlaku, ohybu, smyku, propíchnutí, trhaní, odlupu, toku taveniny (MFI), rázu (Charpy a Izod), tření, stanovení tuhosti, teploty průhybu při zatížení (HDT), teploty měknutí podle Vicata, krutu, měření mikro a makro tvrdosti, zkoušení stavebních hmot a dalších.

Zkušební stroje společnosti Tinius Olsen umožňují provádět zkoušky v souladu s klíčovými mezinárodními a regionálními zkušebními standardy včetně ISO, EN, ASTM, DIN, BS, JIS a dalšími průmyslovými standardy.  

Řada přístrojů

Tinius Olsen automatický zkušební systém

Automatizované zkušební systémy pro zkoušky mechanických vlastností umožní zkoušet až 1000 vzorků denně. Velkou výhodou je úspora nákladů, zlepšení opakovatelnosti měření a zvýšení produktivity práce ve vaší zkušební laboratoři.

Upínací čelisti, tlačné desky, přípravky pro ohybovou zkoušku, T drážkové stoly, adaptéry a další příslušenství pro univerzální zkušební stroje. Teplotní komory a pece pro zkoušky za zvýšených nebo snížených teplot. Řídící jednotky pro univerzální zkušební stroje. 

Společnost Tinius Olsen dodává kontaktní i bezkontaktní průtahoměry, které mohou být použity jak s univerzálními zkušebními stroji Tinius Olsen, tak i stroji ostatních výrobců.  

Společnost Tinius Olsen dodává rázová kladiva pro zkoušky plastů s kapacitou až 50J a pro zkoušky kovů s kapacitou až 800J. Rázová kladiva umožňují provádět zkoušky podle relevantních ASTM a ISO norem. 

Stoly pod přístroje Tinius Olsen

Společnost Tinius Olsen nabízí stoly v průmyslové kvalitě pro umístění zkušebních zařízení. Nosnost těchto stolů je cca. 400 kg.

Horizontální elektromechanické torzní zkušební stroje Tinius Olsen se vyrábí s kapacitou od 1000 Nm do 30000 Nm.

Kompletní nabídka tvrdoměrů Brinell, Rockwell, Super-Rockwell, Vickers, Mikro-Vickers, Knoop a univerzálních tvrdoměrů společnosti Tinius Olsen.

UTM 150ST

Společnost Tinius Olsen nabízí několik modelových řad elektromechanických a hydraulických univerzálních zkušebních strojů pro statické a kvazistatické zkoušky v tahu, tlaku a ohybu.

Unikátní zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti materiálů proti skládání. Zkouška se běžně používá pro hodnocení odolnosti papíru, kůže, plastů a jemných vláken například podle norem ASTM D2176 and TAPPI T 511.

Tinius Olsen vyrábí a dodává výtlačné plastometry série MP1200 pro stanovení indexu toku plastů a přístroje série HDTM pro stanovení teploty měknutí plastů podle VICATA (VST) a stanovení teploty průhybu plastů při zatížení (HDT).

Společnost Tinius Olsen doplnila a rozšířila svou produktovou nabídku pro zkoušky stavebních hmot o nový sortiment zařízení pro odběr vzorků, přípravu vzorků a testování vzorků, který je navržen speciálně pro beton; asfalt; cement, vápno, sádru a maltu; písek, kamenivo a plniva

SW Horizon

Řídící SW Horizon pro sběr dat a řízení zkušebních strojů společnosti Tinius Olsen. Software Horizon patří mezi nejpropracovanější programy pro obsluhu zkušebních strojů na trhu.