XOS

Společnost XOS přináší moderní řešení v elementární analýze (laboratorní i on-line) zejména pro ropný průmysl a jeho výrobky. Inovativní monochromatická vlnově disperzní fluorescenční rtg. technologie ( MWD XRF podle normy ASTM D 7039) snižuje detekční limity (až 100x) a zvyšuje přesnost těchto analyzátorů. Jejich předností je snadné používání a spolehlivost v každodenním provozu (i v mobilních zařízeních) v rafineriích a terminálech.