CO.FO.ME.GRA.

SOLARBOXY – Xenonové zkušební komory

Společnost CO.FO.ME.GRA vyrábí 6 modelů xenonových zkušebních komor pro kontrolu světelné stability a odolnosti, vzorků, komponent a výrobků, proti povětrnostním podmínkám. Komory umožňují řídit intenzitu záření, teplotu černého tělesa (BST – black standard temperature) a relativní vlhkosti vzduchu. Komory mohou být vybaveny simulací deště (zaplavovací systém). Dále umožňují simulovat vliv plného spektra slunečního záření, popřípadě s použitím vhodného filtru pouze záření o dané vlnové délce.

Solné korozní komory CORROSIONBOX

Solné korozní komory CORROSIONBOX nabízejí prostorově úsporné inovativní řešení pro zkoušky atmosferické koroze v solné mlze, zkoušky v kondenzační atmosféře čistých vodních par, zkoušky v kondenzační atmosféře s přísadou SO2 (Kesternich test) a cyklické korozní zkoušky. Společnost CO.FO.ME.GRA nabízí celkem 10 modelů solných korozních komor v horizontálním nebo vertikálním uspořádání.

 

Kondenzační (vlhkostní) komory

Společnost CO.FO.ME.GRA. nabízí dva standardní modely vertikálních kondenzačních komor - model D100D200. Mimo uvedených modelů může být, podle přání zákazníka, dodán jak vertikální, tak i horizontální model kondenzační komory s vnitřním prostorem požadovaných rozměrů.

CO.FO.ME.GRA.

 

Společnost CO.FO.ME.GRA. založil v roce 1948 pan Aleardo Spreafico pro konstrukci a výrobu uhlíkových obloukových lamp, později xenonových výbojek a leptacích strojů pro zinkové a hořčíkové desky.

V šedesátých letech zahájila společnost CO.FO.ME.GRA. výrobu kompletní řady denzitometrů pro kontrolu kvality a standardizaci v pre-press , flexo a offset tiskovém trhu.

V osmdesátých letech vstoupila na trh klimatických komor s celosvětově známým SOLARBOXEM pro zrychlené testy odolnosti proti slunečnímu záření a povětrnosti, solnými sprejovacími korozními komorami CORROSIONBOX pro zrychlené korozní zkoušky a kondenzačními (vlhkostními)  komorami také s SO2 pro Kesternich test.

CO.FO.ME.GRA. vždy zaměřovala svou pozornost na inovace a neustálé zlepšování kvality svých výrobků  stejně jako na partnerství se zákazníky, kterým nabízí odbornou pomoc ve všech oblastech svého podnikání. Moderní továrna, která se nachází v blízkosti hlavního nádraží v Miláně zaměstnává vysoce kvalifikované pracovníky, určené k neustálému zlepšování kvality výrobků a pro širokou škálu služeb: instalace, školení, technickou podporu, údržbu a kalibrační služby.

 

Výrobky firmy CO.FO.ME.GRA.

 

  • Komory SOLARBOX pro zrychlené testy odolnosti proti slunečnímu záření a povětrnosti

CO.FO.ME.GRA. vyrábí 6 modelů zkušebních komor SOLARBOX simulujících celé spektrum slunečního záření, teplotu a vlhkost v podobě deště, rosy a vlhkosti. Filtrované xenonové výbojky jsou používány v mnoha aplikacích: nátěry, povlaky, textilie, plasty, automobilový průmysl, obalové materiály, tisk, farmacie a chemický průmysl ...(vice zde)

 

 

  • Solné korozní komory CORROSIONBOX

Solné korozní komory CORROSIONBOX nabízejí prostorově úsporné inovativní řešení pro zkoušky atmosferické koroze v solné mlze, zkoušky v kondenzační atmosféře čistých vodních par, zkoušky v kondenzační atmosféře s přísadou SO2 (Kesternich test) a cyklické korozní zkoušky ...(vice zde)

 

 

  • Kondenzační (vlhkostní) komory

Kondenzační (vlhkostní) komory firmy CO.FO.ME.GRA., model D100 a D200, jsou určeny pro zkoušky atmosferické koroze v kondenzační atmosféře čistých vodních par a/nebo v kondenzační atmosféře s přísadou SO2 (Kesternich test) ...(vice zde)